Jdi na obsah Jdi na menu

Božia voľba

zvonit.jpgŽijeme v časoch, v ktorých sa všetko mení. A mnohí si kladú otázku po identite - človeka i spoločenstva. Napr. Kto je západný človek? Totiž identita človeka má dva rozmery. Prvý je ten, ktorý súvisí s časom a priestorom, a ktorý vytvára isté rozdiely medzi ľuďmi. Druhý rozmer sa vymyká vplyvu a zmenám času. Osobne ho stotožňujem s ľudskou dôstojnosťou.

Dnešné evanjelium nás stavia pred skúsenosť Márie, v ktorej jej Boh odovzdáva novú identitu. Uvedomuje si, že táto nezávisí od nej: "Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?". Je to však nemožnosť, ktorú prežíva v dôvere v Božiu moc: "Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.” Jej dôvera je postavená na prisľúbení: "Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni.”

Túto udalosť možno nazvať aj moment Božej voľby. Boh si volí Máriu-človeka, aby mala "účasť na jeho božskej prirodzenosti”. A robí to skrze dar milosti, prostredníctvom Ducha Svätého, ktorý zostupuje na ňu. Niečo, čo zažil každý kresťan pri svojom krste. Kedy mu Boh ponúkol novú identity - teda má nie len identitu človeka, ale i kresťana.

 

Lk 1,26-38: Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas‘, milosti plná, Pán s tebou.“ Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“ Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“ Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“ Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Anjel potom od nej odišiel.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář