Jdi na obsah Jdi na menu

Medzi popolom a ohňom

10. 2. 2016

http://www.pixtury.com/photos/D01F7ED262B-833730252553F48043E06BZačíname Pôstne obdobie a začíname ho so silným symbolom - popolom. Skutočnosť, ktorá predstavuje prázdnotu a pominuteľnosť. Toto obdobie však uzavrieme ďalším veľavravným symbolom - ohňom. Ohňom, ktorým zapálime na začiatku Veľkonočnej vigílie veľkonočnú sviecu zvanú páškál. Aj preto toto obdobie sa stáva pre nás kresťanov jedným “návratom” k zdroju ohňa, ktorý má zahorieť v našich srdciach. Známy nemecký teológ Karl Rahner rád používal obraz rozžeravených uhlíkov skrytých pod nánosom popola. Takto vnímal súčasný stav Kristovej cirkvi, na ktorej je množstvo popola. Toto množstvo popola vytvára predstavu jej nemohúcnosti a slabosti. Vynára sa tu však otázka: Ako Ju môžeme oslobodiť od toho, čo jej nedovolí znovu zahorieť svojím plameňom lásky?

Dnešné evanjelium jasne hovorí: “Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali, lebo nebudete mať odmenu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach.” Konať dobré skutky v tomto verši znamená “konať podľa evanjeliovej spravodlivosti”, ktorá sa netýka vonkajškovosti konania, ale má svoje korene vo vnútri ľudského srdca. Je to spravodlivosť, ktorá nehľadá uznanie pred ľuďmi. Ale stáva sa obrazom Božieho konania, ktorý koná v tichosti kríža. Ide o plamienok lásky zapálený Bohom a skrytý v hĺbke ľudského srdca. Teda nehovoríme o obyčajnej morálke či etike, aby sme sa stávali “dobrými ľuďmi”.

A tak život človeka sa pohybuje medzi týmito dvoma skutočnosťami - popolom a ohňom. Popolom, ktorý neumožňuje tlejúcim uhlíkom zahorieť - teda našou hriešnosťou. A ohňom, ktorý je obrazom Božej lásky - teda darom vykúpenia. Toto sú póly medzi ktorými sa pohybuje náš život - náš stav hriešnika a stav Bohom vykúpeného človeka. Ku ktorému smerujeme svojím konaním?

 

Mt 6,1-6.16-18: Ježiš povedal svojim učeníkom: „Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali, lebo nebudete mať odmenu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci v synagógach a po uliciach, aby ich ľudia chválili. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá, aby tvoja almužna zostala skrytá. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. A keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky modlievajú v synagógach a na rohoch ulíc, aby ich ľudia videli. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. A keď sa postíte, nebuďte zamračení ako pokrytci. Znetvorujú si tvár, aby ľudia videli, že sa postia. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. Keď sa ty postíš, pomaž si hlavu a umy si tvár, aby nie ľudia zbadali, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář