Jdi na obsah Jdi na menu

Pohľad na človeka

13. 2. 2016

http://tinypic.com/view.php?pic=33jjoye&s=8#.Vr7SPsc2t0sZoči-voči Ježišovmu ohlasovaniu a spôsobu konania, žiaden farizej i zákonník nemôže zostať neutrálny. Mnohé sú otázky, ktoré osoba a konanie prítomného Mesiáša vyvolávajú. Sú to otázky, ktoré sa rodia z kazuistickej interpretácii Mojžišovho zákona, ktorou zákonníci sa snažia do podrobností spresniť spôsoby, ako konkrétne napĺňať Božie nariadenia. Ako sa zdá, v centre Ježišovej pozornosti je iná problematika. Jeho pohľad je zameraný na prvenstvo lásky voči núdznemu. Preto sa farizejov a zákonníkov pýta: “Slobodno v sobotu robiť dobre, alebo zle, zachrániť život, alebo zničiť?” V pozadí tejto otázky je zmysel konania dobra a zla, a koniec-koncov zmysel lásky. Totiž je ťažké definovať zákonom spôsoby prežívania lásky voči inému. Už aj Aristoteles hovoril o tom, že zákon je všeobecný a abstraktný, aby dokázal obsiahnuť celú realitu.

Ale vráťme sa k situácii, ktorú máme pred sebou. Čo vidí Ježiš pred sebou? Mýtnika menom Lévi. Nevidí vieru človeka, ani jeho túžbu po obrátení, ani jeho snahu po novom živote. Jednoducho vidí sedieť Léviho pokojne či nahnevane (nevieme) na mýtnici a plniť zverenú úlohu. Vidí človeka s jeho prirodzenou túžbou po láske a prijatí (aj ten posledný vrah ju má v sebe). Teda dôvodom tejto situácie nie je stav a dokonca ani túžba Léviho, ale túžba milujúceho. A tu začína Ježiš. Pohľadom naplno odlišným od toho ľudského hľadí na Léviho. Ježišov pohľad lásky nahradí pohľady posudzovania a odsúdenia tisícky okoloidúcich.

Aj preto: “Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí”. To, čo potrebuje byť uzdravené je náš pohľad, ktorý odhaľuje čistotu alebo nečistotu srdca. Nie odsudzovaného či milovaného, ale posudzujúceho či milujúceho. Odhaľuje, či pohľad je naplnený láskou alebo rôznymi inými pocitmi. Lévi bol uzdravený jedným Božím pohľadom. Prečo by práve pôstny čas sa nemohol stať časom pre uzdravenie nášho pohľadu?

 

Lk 5,27-32: Ježiš videl na mýtnici sedieť mýtnika menom Léviho a povedal mu: „Poď za mnou!“ On vstal, opustil všetko a išiel za ním. Lévi mu urobil vo svojom dome veľkú hostinu. A bol tam veľký zástup mýtnikov a iných, ktorí s nimi stolovali. Farizeji a ich zákonníci šomrali a hovorili jeho učeníkom: „Prečo jete a pijete s mýtnikmi a hriešnikmi?“ Odpovedal im Ježiš: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov, aby sa kajali.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář