Jdi na obsah Jdi na menu

Posúvať pravdu

14. 2. 2019

hovorit.jpgKeď v nejakej skutočnosti objavíme pravdu, akosi automaticky túžime sa s ňou podeliť. Nie kedy je a inokedy nie je toto naše úsilie prijaté s nadšením. Predsa je v nás túžba, aby sa tá pravda šírila a pomohla i ostatným zorientovať sa v konkrétnom živote.

Apoštoli Pavol a Barnabáš napĺňajú Ježišovu výzvu: "Choďte! Hľa, posielam vás…” a evanjeliá pridávajú: "po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto”. Sú si vedomí, že evanjelium (prijatá pravda) má dôjsť do srdca každého človeka “až do končín zeme”. Nie sú podstatné odlišnosti, jazyk či kultúra. A v Pisídii nachádzajú ľudí, ktorí s nadšením prijímajú toto posolstvo. Sú tam však i takí - zvlášť samotní Židia - ktorí ich odmietajú.

Každý kresťan je povolaný nie len prijať, ale i odovzdávať Kristovo dielo spásy. Nie je to jednoduché, zvlášť keď svet stratil citlivosť pre pravú duchovnosť. Potrebujeme znovu a znovu vo svojom okolí búrať tie pomyselné múry, ktoré zabraňujú, aby sa poslovo Ježiša Krista dostalo do uší moderného človeka. Skúsme i dnes dať do pohybu svoju kreatívnosť a kresťanskú múdrosť, a realizovať toto zverené poslanie.

 

Sk 13,46-49: V tých dňoch, v Antiochijskej Pisídii, Pavol a Barnabáš povedali smelo: „Predovšetkým vám sa malo hlásať Božie slovo, ale preto, že ho odmietate a sami sa pokladáte za nehodných večného života, obraciame sa k pohanom. Lebo tak nám prikázal Pán: »Ustanovil som ťa za svetlo pohanom, aby si bol spásou až do končín zeme.«“ Keď to počuli pohania, radovali sa a oslavovali Pánovo slovo a uverili všetci, čo boli vopred určení pre večný život. A Pánovo slovo sa šírilo po celom kraji.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář