Jdi na obsah Jdi na menu

Pravidlá života

11. 2. 2020

http://cdn.lifehopeandtruth.com/image-cache/what-are-ten-commandČlovek má v sebe túžbu definovať všetko okolo seba. Aj pravidlá života spoločenstva, v ktorom žije. Pomenovať slovami, to čo je v spoločnosti žité a odovzdávané. Pomáha to vychovávateľom, rodičom, ktorí už nemusia sa odvolávať na nedefinované dojmy. Nie je to nič neobvyklé, veď už pri stvorení sveta človek dostal za úlohu: Pomenovať všetky veci a zvieratá (Gn 2,19). Problémom nastáva, keď sa človek pri svojej túžbe po vládnutí nad svetom a nie po spravovaní, nechá uniesť a začína veci pomenovávať svojvoľne. Nie na základe Božieho zákona, ktorý je vpísaný do Prirodzeného zákona.

Ježiš to v dnešnom úryvku z evanjelia nazýva pokrytectvo. Jasne nám hovorí: “Božie prikázanie opúšťate a držíte sa ľudských obyčajov”. Prečo je to pokrytectvo? Pretože sa snažia prispôsobiť Božie slovo svojim tradíciám a záujmom.

Boh prostredníctvom Mojžiša a prorokov vychovával svoj divoký nomádsky ľud. Musel ho iste vyučovať mnohým bežným a každodenným zvyklostiam (možno aj tomu umývaniu rúk, keď sa niekto vráti z trhu). Zjednodušene by sme to mohli prirovnať k rodičom, ktorí chcú naučiť svoje dieťa normálnym bežným zvykom: umývať zuby, najesť sa poriadne a ďalšie. Musia z toho urobiť akýsi posvätný rituál - pri jedení za mamičku, za otecka… alebo zázračná kefka, ktorá premení zúbky na brilianty…
Ale táto výchovná rituálna posvätnosť nesmie prekryť to podstatnejšie - život v pravde s Bohom, ktorý sa premietne voči ľuďom. Aj my si môžeme k svojej viere ponalepovať mnohé tradície, ktoré prekryjú pôvodný Boží zámer. Môžme začať tým, že si obnovíme poznanie Božích prikázaní z Katechizmu Katolíckej cirkvi. Každé ráno si prečítať pár článkov počnúc článkom 2052. Možno sme si aj my vytvorili ich svojský výklad.

 

Mk 7,1-13: K Ježišovi sa zišli farizeji a niektorí zákonníci, ktorí došli z Jeruzalema. A videli niektorých z jeho učeníkov jesť chlieb poškvrnenými, to jest neumytými rukami. Farizeji totiž a Židia vôbec držia sa obyčaje otcov a nejedia, kým si neumyjú ruky až po zápästie. A keď prídu z trhu, nejedia, kým sa nevykúpu. A zachovávajú ešte mnoho iných vecí, ktoré prevzali: umývanie čiaš, džbánov, medeníc a postelí. Farizeji a zákonníci sa ho opýtali: „Prečo sa tvoji učeníci nedržia obyčaje otcov a jedia chlieb poškvrnenými rukami?“ On im povedal: „Dobre o vás, pokrytcoch, prorokoval Izaiáš, ako je napísané: ‚Tento ľud ma uctieva perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa. No darmo si ma ctia, lebo náuky, čo učia, sú iba ľudské príkazy.‘ Božie prikázanie opúšťate a držíte sa ľudských obyčajov.“ A hovoril im: „Šikovne viete zrušiť Božie prikázanie, aby ste si zachovali svoje obyčaje. Lebo Mojžiš povedal: ‚Cti svojho otca i svoju matku‘ a: ‚Kto by zlorečil otcovi alebo matke, musí zomrieť.‘ Vy však hovoríte: ‚Keď človek povie otcovi alebo matke: Korban, čo znamená, že všetko, čím by som ti mal pomáhať, je obetný dar,‘ už mu nedovolíte nič urobiť pre otca alebo pre matku. A rušíte Božie slovo pre svoje obyčaje, ktoré si odovzdávate. A mnoho iných podobných vecí robíte.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář