Jdi na obsah Jdi na menu

Realita alebo fikcia?

10. 4. 2015

http://www.letteratu.it/wp-content/uploads/2012/12/REALTA-O-FINZČasto sa stretávam s tým, že prichádzajú za mnou ľudia, ktorí si “zbabrali” život rôznymi neprávnymi rozhodnutiami či odmietnutím niektorých možností, ktoré im Boh ponúkol k realizácii. Nebojte sa, nemyslím tu na bezdomovcov či povaľačov. Často sú to na prvý pohľad normálni ľudia s usporiadanými životmi, ktorým niečo chýba. Po ich odchode si položim otázku: Ktorý život je ten reálny? Ten, ktorý nám vytvorili politici zákonmi, osvietenecká filozofia svojou racionalitou, technika svojimi možnosťami alebo my vlastnou predstavivosťou? Alebo je to všetko umelo vytvorený svet a realita prinášajúca pravú radosť a šťastie je kdesi celkom inde?

Podľa evanjelistu Jána, je to už po druhý krát, čo sa Ježiš zjavil svojim učeníkom. Predsa sa zdá, že ešte stále nepresvedčil Petra o reálnosti pozvania stať sa opravdivým rybárom ľudí. Ten otvára zadné dvierka a vracia sa k pôvodnému povolaniu: rybárčeniu. Vracia sa späť, k pôvodnému spôsobu života, ktorý vykonával pre troma rokmi, ak Keď ho Ježiš vybral a pozval ku väčším veciam.
Skúsme si položiť otázku: koľkokrát musí sa ešte Ježiš zjaviť Petrovi, svojim apoštolom a aj nám, aby sa z nás stali opravdiví učeníci? Povedal by som, že ešte neskutočne veľakrát. Ježiš s touto úlohou neprestane nikdy. Tak ako Peter, ako apoštoli aj my potrebujeme neustále zažívať jeho reálne vstupy do nášho života, aby nás presvedčil prijať jeho spôsob myslenia.

Už pomaly deviaty mesiac bývam necelý kilometer od udalosti, ktorá sa podľa kresťanskej tradícii odohrala Petrovi na starej Appijskej ceste. Toto miesto dostalo meno “Domine Quo Vadis?” Petrovi, utekajúcemu pred prenasledovaním z Ríma, sa na tomto mieste údajne zjavil Kristus. Prekvapený Peter sa pýtal Ježiša: „Kam ideš, Pane?“ - “Domine Quo Vadis?” Ježiš mu odpovedal: “Eo Romam iterum crucifigi.” - “Prichádzam do Ríma, aby som bol znovu ukrižovaný.”
Kristus sa asi nikdy neunaví neustále človeka vyvádzať z umelých a fiktívnych ľudským predstáv do reálneho sveta, ktorý vytvoril on sám.

 

Jn 21,1-14: Ježiš sa znova zjavil učeníkom pri Tiberiadskom mori. A zjavil sa takto: Boli spolu Šimon Peter, Tomáš nazývaný Didymus, Natanael z Kány Galilejskej, Zebedejovi synovia a iní dvaja z jeho učeníkov. Šimon Peter im povedal: „Idem loviť ryby.“ Povedali mu: „Pôjdeme aj my s tebou.“ Išli a nastúpili na loď. Ale tej noci nechytili nič. Keď sa už rozodnilo, stál Ježiš na brehu; ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. A Ježiš sa ich opýtal: „Deti, máte niečo na jedenie?“ Odpovedali mu: „Nemáme.“ On im povedal: „Spustite sieť z pravej strany lode a nájdete.“ Oni spustili a pre množstvo rýb ju už nevládali vytiahnuť. Učeník, ktorého Ježiš miloval, povedal Petrovi: „To je Pán.“ Len čo Šimon Peter počul, že je to Pán, pripásal si šaty nebol totiž oblečený a skočil do mora. Ostatní učeníci prišli na lodi, lebo neboli ďaleko od brehu, len asi dvesto lakťov, a sieť s rybami ťahali za sebou. Keď vystúpili na breh, videli rozloženú pahrebu a na nej položenú rybu a chlieb. Ježiš im povedal: „Doneste z rýb, čo ste teraz chytili!“ Šimon Peter šiel a vytiahol na breh sieť plnú veľkých rýb. Bolo ich stopäťdesiattri. A hoci ich bolo toľko, sieť sa nepretrhla. Ježiš im povedal: „Poďte jesť!“ A nik z učeníkov sa ho neodvážil spýtať: „Kto si?“, lebo vedeli, že je to Pán. Ježiš pristúpil, vzal chlieb a dával im; podobne aj rybu. To sa Ježiš učeníkom zjavil už tretí raz od svojho zmŕtvychvstania.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář