Jdi na obsah Jdi na menu

Spasiteľa sveta

24. 1. 2019

spasa.jpgČlovek si neustále uvedomuje neschopnosť vytvoriť raj na zemi. Rozpoznal, pri svojej nesmiernej túžbe, že potrebuje akéhosi “tretieho”, ktorý by túto skutočnosť zaručil. Potrebuje spasiteľa. Ide o to, akého “spasiteľa” hľadá a čo od neho očakáva?

My, kresťania, ako nám to pripomína List Hebrejom, sme uverili, že Kristus je tento spasiteľ. On, svätý, nevinný, nepoškvrnený, oddelený od hriešnikov, povýšený nad nebesia je schopný zmieriť ľudstvo s Bohom a ustanoviť v ňom poriadok. On môže "naveky spasiť tých, ktorí skrze neho prichádzajú k Bohu, lebo žije stále, aby sa za nich prihováral”.

Ako nám pripomínajú zázraky, Kristova spása sa nezastaví pri tele. Chce zasiahnuť ľudské srdce, teda celého človek. Chce ho pretvoriť a urobiť ho schopného milovať. Predsa sa mnohí takéhoto Božieho dotyku boja. Ak však hľadajú s úprimným srdcom, odhalia, "o koľko je lepšia zmluva, ktorej je (Kristus) prostredníkom, lebo sa zakladá na lepších prisľúbeniach”.

 

Hebr 7,25-8,6: Bratia, Ježiš môže naveky spasiť tých, ktorí skrze neho prichádzajú k Bohu, lebo žije stále, aby sa za nich prihováral. Veď bolo aj vhodné, aby sme mali takého veľkňaza: svätého, nevinného, nepoškvrneného, oddeleného od hriešnikov, povýšeného nad nebesia, ktorý nepotrebuje ako veľkňazi deň čo deň prinášať obety najprv za svoje hriechy a potom za hriechy ľudu. On to urobil raz navždy, keď obetoval seba samého. Zákon totiž ustanovuje za veľkňazov ľudí podrobených slabosti, ale slovo prísahy, ktoré odznelo po zákone, ustanovuje Syna, dokonalého naveky. Hlavné z toho, čo hovoríme, je: Máme takého veľkňaza, ktorý si zasadol po pravici trónu Velebnosti v nebesiach ako služobník svätyne a pravého stánku, ktorý postavil Pán, a nie človek. Lebo každý veľkňaz je ustanovený na to, aby prinášal dary a obety. Preto aj on musel mať niečo, čo by obetoval. Keby bol teda na zemi, ani by nebol kňazom, pretože sú tu takí, čo prinášajú dary podľa zákona. No oni slúžia obrazu a tieňu nebeskej skutočnosti, ako bolo nariadené Mojžišovi, keď mal zhotoviť stánok: „Hľaď,“ povedal mu, „aby si všetko urobil podľa vzoru, ktorý ti bol ukázaný na vrchu.“ Teraz však dostal o toľko vznešenejšiu službu, o koľko je lepšia zmluva, ktorej je prostredníkom, lebo sa zakladá na lepších prisľúbeniach.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář