Jdi na obsah Jdi na menu

Realizácia ľudskosti

otvorenabrana.jpgMúdry a citlivý človek využije každú príležitosť, ktorú mu ponúkne život, k tomu, aby skúsil a naučil sa niečomu novému. Iste je tam prítomná bázeň, ak nie rovno strach, ktorých prekonaním objaví nové horizonty a možnosti. Uchopí tak prítomnosť do vlastných rúk a takpovediac začína “realizovať svoj život".

Jeden z dnešných úryvkov prináša podobenstvo o poslednom súde. Ježiš v ňom oznamuje, akých spôsobom a podľa akých kritérií bude alebo nebude konkrétnemu človeku umožnené vstúpiť s ním do Božej slávy. Kritérium je jednoduché - najprv je to slovíčko “vidieť” a následne “konať alebo nekonať”. A Boh chce človeka nadšeného pre dobro, ktorý vidí v blížnom Ježiša. Človeka, ktorý realizuje svoju ľudskosť.

Prítomné okamihy nám prinášajú mnoho impulzov, v ktorých môžeme realizovať svoje kresťanské povolanie. Kedy môžeme slúžiť tým, ktorí sú smädní, hladní, pocestní, nahí, chorí, opustení… Uchopme dar múdrosti a citlivosti, otvorme oči, pohliadnime okolo seba a s odvahou podajme pomocnú ruku. Realizujme svoju ľudskosť, ktorá nám otvára brány Božieho kráľovstva.

 

Mt 25, 31-46: Ježiš povedal svojim učeníkom: „Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov. Ovce si postaví sprava a capov zľava. Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: ‚Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne.‘ Vtedy mu spravodliví povedia: ‚Pane, a kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe?‘ Kráľ im odpovie: ‚Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.‘ Potom povie aj tým, čo budú zľava: ‚Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom! Lebo som bol hladný, a nedali ste mi jesť; bol som smädný, a nedali ste mi piť; bol som pocestný, a nepritúlili ste ma; bol som nahý, a nepriodeli ste ma; bol som chorý a vo väzení, a nenavštívili ste ma.‘ Vtedy mu aj oni povedia: ‚Pane, a kedy sme ťa videli hladného alebo smädného, alebo ako pocestného, alebo nahého, alebo chorého, alebo vo väzení a neposlúžili sme ti?‘ Vtedy im on odpovie: ‚Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili.‘ A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do večného života.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář