Jdi na obsah Jdi na menu

Suvenír viery

18. 4. 2019

umyvanienoh.jpgKoľko nepotrebných vecí nájdem vo svojej izbe. Už by som ich dávno daroval alebo odhodil. Predsa zostávajú ako pamiatka na istú udalosť či osobu. Sú súčasťou mojich dejín a vzdať sa ich by znamenalo vytrhnúť nejakú tú stranu z pomyselnej knihy môjho života. Ony sú svedectvom toho, čo som prežil a koho som stretol.

Dnešný úryvok prináša udalosť, v ktorej Ježiš umýva nohy svojim učeníkom. Symbol služby, ale ešte viac spoluúčasti na Ježišovom diele. On sám to zdôrazňuje Petrovi, ktorý sa zdráha prijať túto Ježišovu službu: “Ak ťa neumyjem, nebudeš mať podiel so mnou.” Gesto, ktoré sa má stať životným štýlom kresťanov, teda tých, ktorí uverili v Krista: “Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám.”

Taliani majú vyjadrenie “fare memoria”, ktoré nie je jednoduchým rozpamätávaním sa alebo vytváraním pamiatky. Ide o prijatie určitého príbehu a jeho realizácia v každodennom živote. A toto je pozvaný prežívať každý učeník, aby so sv. Pavlom mohol povedať: “Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus.” Toto Ježišovo gesto nesmie zostať obyčajným suvenírom viery, ale gestom, ktorého znovu a znovu prežívaním kresťania vytvárajú dejiny. V konkrétnosti to znamená prijať príklad Jeho lásky, ktorá sýti náš život, naše slová, naše gestá.

 

Jn 13,1-15: Bolo pred veľkonočnými sviatkami. Ježiš vedel, že nadišla jeho hodina odísť z tohoto sveta k Otcovi. A pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti. Pri večeri, keď už diabol vnukol Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, aby ho zradil, Ježiš vo vedomí, že mu Otec dal do rúk všetko a že od Boha vyšiel a k Bohu odchádza, vstal od stola, zobliekol si odev, vzal plátennú zásteru a prepásal sa. Potom nalial vody do umývadla a začal umývať učeníkom nohy a utierať zásterou, ktorou bol prepásaný. Tak prišiel k Šimonovi Petrovi. On mu povedal: „Pane, ty mi chceš umývať nohy?“ Ježiš mu odpovedal: „Teraz ešte nechápeš, čo robím, ale neskôr pochopíš.“ Peter mu povedal: „Nikdy mi nebudeš umývať nohy!“ Ježiš mu odpovedal: „Ak ťa neumyjem, nebudeš mať podiel so mnou.“ Šimon Peter mu vravel: „Pane, tak potom nielen nohy, ale aj ruky a hlavu!“ Ježiš mu na to: „Kto sa okúpal, potrebuje si umyť už len nohy a je celý čistý. A vy ste čistí, ale nie všetci.“ Vedel totiž, kto ho zradí, preto povedal: „Nie všetci ste čistí.“ Keď im umyl nohy a obliekol si odev, znova si sadol k stolu a povedal im: „Chápete, čo som vám urobil? Vy ma oslovujete: ‚Učiteľ‘ a: ‚Pane‘ a dobre hovoríte, lebo to som. Keď som teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať. Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář