Jdi na obsah Jdi na menu

Práca

1. 5. 2015

praca.jpgMesiac máj začíname so štátnym sviatkom venovaný práci. Nezačíname “Dňom lásky” alebo “Dňom kvetov”, aj keď je máj považovaný mesiacom lásky či kvetov. Taktiež by bolo zaujímavé mať celý mesiac venovaný práci. Ale kto by si chcel pripomínať celý mesiac prácu. Dosť, že ju musíme vykonávať. Predsa tento deň nie je ani tak oslavou samotnej práce, ako skôr boja proti tzv. vykorisťovaniu v práci. Ide o pripomenutie si úlohy odborov v boji za spravodlivú mzdu za vykonanú prácu. Preto komunizmus miloval tento deň. Sviatok chce pripomenúť boj robotníkov za svoje práva.

Pre kresťanov tento deň nie je o “boji”, ale o podstate Božieho kráľovstva. Totiž každodenná práva vyjadruje v súčasnosti Božie kráľovstvo. Jozefova každodenná práca predstavuje viditeľný znak , v ktorom veriaci človek vníma Božiu tvorčiu činnosť. Práca pozdvihuje ľudskosť a život človeka. Dáva mu novú-vyššiu hodnotu. Zároveň človeka posúva k realizácii pôvodného plánu Boha nad človekom: “A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril.” V čom inom, ako v “tvorčej činnosti”, môže spočítať ten Obraz Boha v človeku?

A tak Jozef robotník vyjadruje a znova zvoláva dielo Boha, ktoré je realizované v dejinách človeka, v každodennosti. To, čo prináša svetlo a zameranie v živote človeka. Teda tento deň nie je “o boji” proti kapitalistickému vykorisťovaniu. Je to o uvedomení poslania a hodnoty každodennej práce v živote človeka. Teda sviatok práce, ktorá uvádza Božie stvorenie k jeho zavŕšeniu a naplneniu. Ona nám umožňuje byť v zhode s Božím plánom - teda byť človekom stvoreným na Boží obraz.

 

Mt 13,54-58: Ježiš prišiel do svojej vlasti a učil ich v synagóge. Oni sa divili a hovorili: „Skade má tento takú múdrosť a zázračnú moc? Vari to nie je tesárov syn? Nevolá sa jeho matka Mária a jeho bratia Jakub a Jozef, Šimon a Júda? A nie sú u nás všetky jeho sestry? Skadeže má toto všetko?“ A pohoršovali sa na ňom. Ale Ježiš im povedal: „Proroka si všade uctia, len nie v jeho vlasti a v jeho dome.“ A pre ich neveru tam neurobil veľa zázrakov.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

komentár

(Matulay, 11. 5. 2015 10:43)

Rozdiel medzi dvoma smermi chápania sviatku práce i práce samotnej si popísal krásne.
Ešte pridávam:
V súčasnom trhovom systéme jejde o oslavu práce - ale o oslavu "dobre platenej práce" - a to je rozdiel!