Jdi na obsah Jdi na menu

Tajomstvo domova

10. 6. 2018

http://www.misucell.com/WDF-325750.htmlDomov predstavoval i predstavuje najmenšie ľudské spoločenstvo, ktoré človek vo svojom živote vytvára. Je to východiskový bod pre každého z nás. Dá sa povedať, že život je definovaný dvoma pohybmi: a) neustále vychádzanie z domu do okolitého prostredia, a b) následná radosť z návratu do tohto intímneho priestoru. Hovoriť o domove, tak znamená hovoriť o spoločenstve, ktoré je definované vzájomnou starostlivosťou, prepojenosťou a dopĺňaním.

Dnešné evanjelium nás pozýva vstúpiť do domu spolu s Ježišom. Do priestoru, v ktorom môže učeník pobudnúť v intímnej blízkosti s Kristom, započúvať sa do jeho slov a prijať jeho dary. Je množstvo tých, o ktorých hovorí evanjelium, ktorí vstúpili do tohto priestoru. Niektorí i s názorom, že Ježiš “sa pomiatol”. On i túto situáciu využíva, aby im pripomenul jadro každého vzťahu, ktorým je realizácia lásky.

Nie je to pokrvný vzťah, nie je to podobnosť, nie je to spoločné posedávanie, či iné záujmové motivácie. Je to realizácia lásky, ktoré nás robí opravdivými ľuďmi. Ktorá vytvára akékoľvek pravé spoločenstvo. A pravá láska spočíva v hľadaní a následnej realizácie Božej vôle. Aj preto, pre Ježiša "kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra, i matka”. A tak, skrze lásku, sa celé ľudské spoločenstvo stáva domovom pre človeka.

Mk 3,20-35: Ježiš vošiel so svojimi učeníkmi do domu a znova sa zišiel toľký zástup, že si nemohli ani chleba zajesť. Keď sa to dopočuli jeho príbuzní, išli ho odviesť, lebo hovorili: „Pomiatol sa.“ Zákonníci, čo prišli z Jeruzalema, hovorili: „Je posadnutý Belzebulom“ a: „Mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov.“ On si ich zavolal a hovoril im v podobenstvách: „Ako môže satan vyháňa satana? Ak sa kráľovstvo vnútorne rozdelí, také kráľovstvo nemôže obstáť, a ak sa dom vnútorne rozbije, taký dom nebude môcť obstáť. Ak satan povstane proti sebe samému a je rozdelený, nemôže obstáť, ale je s ním koniec. Nik nemôže vniknúť do domu silného človeka a ulúpiť mu veci, kým toho silného nezviaže, až potom mu vyplieni dom. Veru, hovorím vám: Ľuďom sa odpustia všetky hriechy i rúhania, ktorými by sa rúhali. Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu sa neodpúšťa naveky, ale je vinný večným hriechom.“ Lebo hovorili: „Je posadnutý nečistým duchom.“ Tu prišla jeho matka a jeho bratia. Zostali vonku a dali si ho zavolať. Okolo neho sedel zástup. Povedali mu: „Vonku ťa hľadá tvoja matka, tvoji bratia a tvoje sestry.“ On im odvetil: „Kto je moja matka a moji bratia?“ Rozhliadol sa po tých, čo sedeli okolo neho, a povedal: „Hľa, moja matka a moji bratia. Lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra, i matka.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Komentár

(Stanislav, 11. 6. 2018 17:57)

To je stále o tom istom, zničíme kresťanskú rodinu, zničíme domov, zničíme vieru a tak zničíme záchranné ostrovy - masy premeníme na individuálnych plavcov, kto nebude už vládať plávať, tak sa utopí. Ale to už nebude náš problém. Myslím si, že takto nejak rozmýšľajú svetovládne elity - ich boj proti kresťanstvu a kresťanskej rodine predsa nie je ani náhodnou, ani rozmarom.