Jdi na obsah Jdi na menu

Z Markovho evanjelia

Mk 1,1-8: Prorok,
Mk 1,7-11: Predchodca,
Mk 1,14-20: Každodennosť,
Mk 1,21-28: Slovom, Vzdor,
Mk 1,29-39: Pre službu, Komu zvonia,
Mk 1,40-45: Pochopiť,
Mk 2,1-12: Dôležité,
Mk 2,13-17: Pravda,
Mk 2,18-22: Radosť,
Mk 2,23-28: Sloboda,
Mk 3,1-6: Pravá sloboda,
Mk 3,7-12: Postaviť sa na vlastné,
Mk 3,13-19: Spoločenstvo,
Mk 3,20-21: Zdravé nadšenie,
Mk 3,31-35: Čo hýbe mňa?,
Mk 4,1-20: Byť vo vzťahu,
Mk 4,21-25: Svetlo,
Mk 4,26-34: Zmysel života, Tieň stromu,
Mk 4,35-41: Svet búrky, Druhý breh,
Mk 5,21-43: Pokora viery,
Mk 6,1-6: Úžas, ktorý mení,
Mk 6,7-13: Posol, Misia,
Mk 6,14-29: Posol pravdy,
Mk 6,30-34: Bludné ovce,
Mk 6,34-44: Konkrétnosť,
Mk 6,45-52: Spoločnosť,
Mk 6,53-56: Dotyk Boha,
Mk 7,1-13: Pravidlá života (2015), Vypočuj a odpusť (2016),
Mk 7,14-23: Formácia,
Mk 7,1-8.14-15.21-23: K podstate viery,
Mk 7,24-30: Prečo nekoná?,
Mk 7,31-37: Čas mlčať (2015), Mať naplnenie života (2015),
Mk 8,11-13: Byť slobodný,
Mk 8,14-21: Realita,
Mk 8,27-35: Ešte vyčkaj,
Mk 9,30-37: Vernosť a milosrdenstvo,
Mk 9,38-43.45.47-48: Patrí k nám,
Mk 10,2-16: Manželstvo,
Mk 10,17-30: Na ceste za šťastím,
Mk 10,35-45: Moc,
Mk 10,46b-52: Okraj cesty,
Mk 12,1-12: Neočakávaná pravda,
Mk 12,13-17: Diskusia,
Mk 12,18-27: Zobudiť k životu,
Mk 12,28b-34: Kľúč k podstate, Život pre...,
Mk 12,35-37: Učiteľom života,
Mk 12,38-44: Dobrosrdečnosť,
Mk 14,12-16.22-26: Centrum týždňa,
Mk 15,1-39: SI kresťanom,
Mk 16,1-7: Tajomstvo návratu,
Mk 16,9-15: Nájsť podstatu,
Mk 16,15-20: Sviatok,