Jdi na obsah Jdi na menu

Z Matúšovho evanjelia

Mt 1,1-17: Inšpirácia,
Mt 1,16.18-21.24a: Otcovstvo,
Mt 1,18-25: Sen, Protipóly života,
Mt 2,1-12: Správny dar,
Mt 4,12-17.23-25: Periféria,
Mt 5,1-12: Mýtus,
Mt 5,13-16: Politicky korektné,
Mt 5,17-19: Zákon a sloboda,
Mt 5,20-26: Jednota (2015), Spravodlivosť zákona (2016),
Mt 5,38-42: Nespravodlivá facka,
Mt 5,43-48: Moc kresťana,
Mt 6,1-6.16-18: Naplnenie života, Nasýtiť dušu, Úžas, Medzi ohňom a popolom (2016),
Mt 6,7-15: Modlitba srdca (2015), Vedieť počúvať (2015), Človek človekom (2016),
Mt 6,19-23: Poklad,
Mt 6,24-34: Prítomnosť a večnosť,
Mt 6,30-34: Dovolenka s Bohom,
Mt 7,1-5: Boží pohľad,
Mt 7,6.12-14: Lámať palicu,
Mt 7,7-12: Zmeniť (2015), Ako na to? (2016),
Mt 7,21-29: Slová - skutky,
Mt 7,21.24-27: Pevnosť,
Mt 8,1-4: Dotknúť sa,
Mt 8, 5-11: Poslušnosť,
Mt 8,28-34: Klamár Diabol,
Mt 8,9-13: Vstať zo stoličky,
Mt 9,14-17: Nový život (2015); Autentickosť života (2015), Jeho prítomnosť (2016),
Mt 9,18-26: Dotyk človeka,
Mt 9,27-31: Prečo?,
Mt 9,32-38: Boží sen,
Mt 9,35–10,1.5a.6-8: Zmysel,
Mt 10,16-23: Byť pre druhého,
Mt 10,1-7: Nová dimenzia,
Mt 10,7-13: Chorí a mŕtvi,
Mt 10,16-23: Byť pre druhého; Kríza či výzva?,
Mt 10,17-22: Zničenie Vianoc...,
Mt 10,34–11,1: Pravý pokoj,
Mt 11,11-15: Násilie,
Mt 11,16-19: Skutok,
Mt 11,20-24: Pravda o človeku,
Mt 11,25-27: Vidieť tvár,
Mt 11,28-30: Komplikácia,
Mt 12,46-50: Vonku a dnu,
Mt 13,18-23: Ale...,
Mt 13,31-35: Cirkev,
Mt 13,36-43: Vysvetliť obraz,
Mt 13,47-53: Veci nové i staré,
Mt 13,54-58: Iný spôsob,
Mt 14,13-21: Vy im dajte jesť,
Mt 14,22-33: Pohľaď na Krista (2014), Istoty (2015),
Mt 15,21-28: Otáľanie verzus nedočkavosť,
Mt 15,29-37: Úžas,
Mt 16,13-19: Pastier (2016),
Mt 16,21-27: Facka pre diabla,
Mt 17,10-13: Volajúci,
Mt 18,1-5.10: Prečo deti? (2014), Nie si ostrovom (2015),
Mt 18,12-14: Cieľ,
Mt 18,15-20: Pokarhanie,
Mt 18,21-35: Koľko krát?,
Mt 19,16-22: Čo robiť?,
Mt 19,23-30: Pravé bohatstvo,
Mt 19,27-29: Opustiť a nasledovať,
Mt 20,1-16: Je ten správny čas, Pretože som dobrý?,
Mt 20,17-28: Ísť k podstate,
Mt 20,20-28: Sláva,
Mt 21,23-27: Kto si?,
Mt 21,28-32: Motivácia, Počúvať,
Mt 21,33-43.45-46: Zaľúbenosť, Starostlivosť,
Mt 22,1-14: Prijať pozvanie, Pozvanie,
Mt 22,15-21: Jednota človeka,
Mt 22,34-40: Ktoré prikázanie, Prikázanie,
Mt 23,1-12: Učiteľ (2015), Aký pán, taký... (2015), Byť alebo byť obdivovaný (2016),
Mt 23,13.15-22: Jedno je podstatné,
Mt 23,23-26: Blížny je pri tebe (2014), K podstate (2015),
Mt 24,42-51: Bdejte..., Na digestore,
Mt 25,1-13: Prvé a druhé,
Mt 25,31-46: Núdzni (2015), Nový pohľad (2016),
Mt 26,14-25: Sloboda rozhodnutia,
Mt 28,8-15: Nová cesta,