Jdi na obsah Jdi na menu

Zanechať každodennosť

17. 3. 2019

zmenazivot.jpgMomenty, keď človek prežíva opustenosť alebo samotu, nie sú ktovie ako príjemné. Naša spoločnosť, ktorá stavia všetko na efektívnosti a zisku, nevedie človeka k vytváraniu tak potrebného priestorov ticha a reflexie. My kresťania sme neustále, zvlášť v pôstnom období, vyjsť do priestoru ticha a samoty.

Dnešný nedeľný úryvok nás pozýva odvážne vykročiť do priestoru samoty. Nevyhnutý pohyb potrebný k obráteniu. Podobne, ako Ježiš ktorý "vzal so sebou Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa.” A v tejto samote modlitby môžu prežiť niečo skutočne jedinečné a výnimočné. Teda, ako sa Ježiš "modlil, zmenil sa vzhľad jeho tváre a jeho odev zažiaril belobou … rozprávali sa s ním ... Mojžiš a Eliáš". Tak Peter a ďalší dvaja učeníci "videli jeho slávu…"

“Sláva” v biblickom jazyku vyjadruje zjavenie Božej pravdy (svedectvo Mojžiša a Eliáša) a krásy (odev). Človek kvôli svojmu hriechu ju nedokáže vnímať, ako nám to pripomína Pavol v Liste Rimanom: "veď všetci zhrešili a chýba im Božia sláva". Avšak, učeníci prijatím Ježišovho pozvania k modlitbe, môžu znovu vidieť túto slávu, z ktorej zaznieva Otcov hlas: "Toto je môj vyvolený Syn, počúvajte ho!". A boli by pochabí či dokonca hlúpi, ak by po takejto skúsenosti neprijali túto výzvu. Nájdime si aj my čas a na pár minút opusťme každodennosť, aby sme našli výnimočnosť.

 

Lk 9,28b-36: Ježiš vzal so sebou Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa. Ako sa modlil, zmenil sa vzhľad jeho tváre a jeho odev zažiaril belobou. A hľa, rozprávali sa s ním dvaja mužovia – boli to Mojžiš a Eliáš. Zjavili sa v sláve a hovorili o jeho odchode, ktorý sa mal uskutočniť v Jeruzaleme. Petra a tých, čo boli s ním, premohol spánok. A keď sa prebudili, videli jeho slávu a tých dvoch mužov, čo s ním stáli. Keď od neho odchádzali, povedal Peter Ježišovi: „Učiteľ, dobre je nám tu. Urobme tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“ Nevedel, čo hovorí. Kým toto hovoril, utvoril sa oblak a zahalil ich. Keď vstúpili do oblaku, zmocnil sa ich strach. A z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj vyvolený Syn, počúvajte ho!“ A kým hlas doznel, ostal Ježiš sám. Oni zmĺkli a v tých dňoch nehovorili nikomu o tom, čo videli.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář