Jdi na obsah Jdi na menu

Zrušiť či naplniť?

16. 2. 2020

http://www.magicoveneto.it/Friuli/Palmanova/Palmanova-M03.jpgNeviem či ste sa niekedy stretli s konceptom “Ideálneho mesta” - tak trochu utopistickou ambíciou vytvoriť ideálny priestor. Táto túžba človeka v dejinách bola neustále vzbudzovaná a zvlášť realizovaná v období Renesancie v Taliansku. Takto vznikli mestá ako Pienza, Urbino, Ferrara, Palmanova. Zmyslom bolo usporiadať priestor, v ktorom sa pohybuje a žije človek, podľa hodnôt uznávaných v tom čase. Usporiadať chaos, ktorý vznikol po úpadku jasne definovaného feudálneho systému, kde poľnohospodársky vidiek (miesto práce) a hrad (miesto útočišťa pred nepriateľom) mimo mesta boli centrá života. Tam sa realizoval foedus, teda zmluva medzi tým, ktorý ochraňuje (šľachta, panstvo); tým, ktorý pracuje (poddaní); a tým, ktorý sa modlí (kňazi). Húfny presun obyvateľstva miest z vidieka znamenal chaos v tomto mestskom priestore. Rastie tak túžba všetko zbúrať a vystaviť nanovo. palmanova1.jpgDať tomuto priestoru jasne definovaný charakter, kde človek hneď pochopí, kde sa nachádza.

Dnešné evanjelium nám dáva obraz iného spôsobu realizácie usporiadania. Nejde cestou revolúcie, neprijíma spôsob 100% zvratov, ale ide cestou naplnení. Týmto naplnením chce predstaviť spôsob, ako človek totálne prekročí prah pravidiel a vstúpi do priestoru lásky a slobody. Totiž anarchia a ňou vnímaná láska je hodnotovo prízemná - to pochopí každý. Zákon a jeho realizácia je podstatne vyššie v rebríčku náročnosti. Ale človek môže postúpiť ešte vyššie. Cez slobodné rozhodnutie a naplnenie zákona realizovať to, čo zákon a jeho vnímanie lásky ešte nepozná.

Ježiš pozýva učeníka nie len zachovať prikázania, ale uviesť ich na miesto, ktoré im bolo dané Boh pri ich definovaní. Teda znovu objavenie podstaty Zákona a jeho opravdivé naplnenie v konkrétnych prejavoch lásky voči Zákonodarcovi či blížnemu. Nejde teda o zbúranie starého, aby som mohol postaviť niečo ako “ideálne mesto”.
To teda neznamená zutekanie z miesta života, v ktorom sa teraz nachádzame, pretože sa už nevieme na neho pozerať. Ale znamená každodenné naplnenie maličkostí, ktoré sú nám zverené s opravdivým nadšením a naplno. Tento úryvok každého človeka túži pozvať ku znovuobjaveniu krásy poslušnosti voči láske.

 

Mt 5,17-19: Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní. Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář