Jdi na obsah Jdi na menu

Chuť života

24. 4. 2015

https://365notti.files.wordpress.com/2014/10/flying_leaves-13895Vedeli by ste povedať tri najväčšie bolesti matky? Iste budú súvisieť s dobrom vlastného dieťaťa. Po vypočutí mnohých príbehov porozprávanými matkami by som povedal, že sú to asi tieto: tou najsilnejšou je iste smrť alebo choroba syna alebo dcéry; o nič menšou je ich rozvod, keď sa rozpadá ich manželstvo; a pre kresťanské matky, keď deti prestanú chodiť do kostola, keď opustia jeden z viditeľných znakov zachovania viery. Iste je to môj pohľad a mohli by sme pridať ešte ďalšie a ďalšie príbehy a bolesti matky. Prvé dve sa dotýkajú časnosti a šťastia tu na zemi. To tretie je pohľad matky za časnosť.

Kristus na konci 6. kapitoly Jánovho evanjelia zhrnie tajomstvo prijatia večného života do života učeníka. Hovorí: “Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život.” Prijímaním Eucharistie už teraz v sebe nesieme to, prečo sme boli stvorení. Totiž pre kresťanskú komunitu už od počiatku slávenie Poslednej večere bolo znakom Kristovej prítomnosti.

Objavme silu Eucharistie pre náš každodenný život. Je to niečo, čím dáme svojmu životu tu pravú-gurmánsku chuť. Chuť nevšednosti a neustáleho prekvapovania. Prijímanie Kristovho tela a krvi umožňuje učeníkovi prebývať v Ňom a žiť pre Neho. Je znakom účinnej prítomnosti Zmŕtvychvstalého, ktorý dáva dar života - vykúpeného života. Ide o nový spôsob prežívania, v ktorom ma “nevytočí” svet svojimi pochabými rozhodnutiami. A naše matky to dobre vedia.

 

Jn 6,52-59: Židia sa hádali medzi sebou a hovorili: „Ako nám tento môže dať jesť svoje telo?!“ Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň. Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, a nie aký jedli otcovia a pomreli. Kto je tento chlieb, bude žiť naveky.“ Toto povedal v synagóge, keď učil v Kafarnaume.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář