Jdi na obsah Jdi na menu

Dôležitý moment

22. 3. 2015

http://data.whicdn.com/images/11011236/tumblr_ln1oykXuSZ1qggss1oVeľmi dobre poznáme situácie, kedy stojíme pred momentom, ktorý považujeme za rozhodujúci v našom živote alebo aspoň za veľmi dôležitý pre ďalšie napredovanie. Na jednej strane prežívame bázeň pred tým momentom. Radi by sme ho trochu odsunuli v čase, aby sme mali trochu viac času na jeho prípravu. Alebo radšej, aby už bol za nami a my by sme mohli ťažiť z tohoto okamihu. Na druhej strane s nádejou pozeráme na možnosti, ktoré sa nám otvárajú po zdarnom prežití toho okamihu.

V takejto situácii sa nachádza Kristus v momente, kedy prichádzajú ďalší a ďalší, aby sa s ním stretli. Niektorí žiadajúc učeníkov: “chceli by sme vidieť Ježiša”. Ježiš vnímajúc túto túžbu ľudí prichádzajúc z ďalekej Betsaidy si je vedomý, že vstupuje do rozhodujúceho okamihu: “Nadišla hodina, aby bol Syn človeka oslávený.” V tom istom momente vyslovuje aj dôvod a spôsob svojho oslávenia:

  • Spôsob realizácie pripodobňuje pšeničnému zrnku, ktoré ak “nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo”. Naopak ak “odumrie, prinesie veľkú úrodu”. Teda odumieraním pre druhého - v jeho prípade pre človeka, každého človeka - sa realizuje oslávenie. Cesta oslávenia predpokladá nadšenie pre život v službe, v obete. Je to cesta sebaobetovania pre druhého. Nie je to cesta obetovania druhého pre moje pozdvihnutie.
  • Vysvetľuje aj dôvod tohoto oslávenia: kvôli tomu, aby až “bude vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahol k sebe”, a aby “knieža tohto sveta bolo vyhodené von”. Teda dôvodom je spása každého človeka, ktorá pochádza z dôverného vzťahu a blízkosti voči Bohu. Oslávenie, skrze vyzdvihnutie na kríž, prichádza kvôli človeku a je víťazstvom nad Zlom, ktoré zotročuje človeka. A tak celé Kristovo pôsobenie tu na zemi je vysvetlené udalosťou kríža. Ako každá udalosť, ktorú prináša evanjelista Ján, nesie v sebe tento retrospektívny pohľad. Je to, ako keď my pochopíme udalosti s odstupom času.

A tak odpoveďou na túžbu vidieť Krista, jeho pravdivú tvár, znamená pohliadnuť na jeho kríž. Pohliadnuť na miesto Božej lásky, ktorú inde ľudské oko nemôže vidieť.

Cirkev je povolaná poznať a nasledovať Ježiša. Po jeho ceste, ktorá vedie zo smrti do života. Na rozdiel od našej cesty, ktorá vedie zo života do smrti. Ide o pravdu, ktorá nenechá žiadneho človeka napokoji. Nechajme sa vyrušiť v svojom pohodlnom nepokoji - a prijmime cestu Krista, ktorá spočíva v dômyselnom spôsobe a vznešenom cieli. Spôsob - obeta seba pre život druhého. Cieľ - spása človeka realizovaná skrze Božiu prítomnosť v našom živote.

 

Jn 12,20-33: Niektorí z tých, čo sa cez sviatky prišli klaňať Bohu, boli Gréci. Pristúpili k Filipovi, ktorý bol z galilejskej Betsaidy, a prosili ho: „Pane, chceli by sme vidieť Ježiša.“ Filip šiel a povedal to Ondrejovi. Ondrej a Filip to išli povedať Ježišovi. Ježiš im odpovedal: „Nadišla hodina, aby bol Syn človeka oslávený. Veru, veru, hovorím vám: Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje! A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec. Teraz je moja duša vzrušená. Čo mám povedať? Otče, zachráň ma pred touto hodinou? Veď práve pre túto hodinu som prišiel. Otče, osláv svoje meno!“ A z neba zaznel hlas: „Už som oslávil a ešte oslávim.“ Zástup, ktorý tam stál a počul to, hovoril, že zahrmelo. Iní vraveli: „Anjel s ním hovoril.“ Ježiš povedal: „Nie kvôli mne zaznel tento hlas, ale kvôli vám. Teraz je súd nad týmto svetom, teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von. A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe.“ To povedal, aby naznačil, akou smrťou zomrie.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář