Jdi na obsah Jdi na menu

Druhý breh

image.jpgV živote človeka prichádzajú momenty, kedy by rád ušiel z miesta, kde sa odohráva jeho život a prešiel na druhý breh. Nemyslím hneď na smrť. Ide skôr o moment zmeny a túžba po nutnosti zmyslu či plnosti života. Ony sa prejavia ako nespokojnosť so životom postaveným na bezmyšlienkovom ponáhľaní sa za tým, čo kultúra v spoločnosti neustále definuje ako nutné. Človek má v istom okamihu túžbu toto všetko zanechať a prejsť na iný breh. Morálna zodpovednosť a ešte viac upiatosť na už vybudované kráľovstvo mu to nedovolia. Predstava, že bez neho to nepôjde alebo že ináč sa to nedá ho nepustia.

Predsa v dnešnom evanjeliu Ježiš pozýva svojich učeníkov prejsť na druhý breh. Aby zanechali priestor zdaru a popularity. Totiž Ježiš na brehu Genezaretského mora učí zástup chtivý po jeho slove života. Evanjelista Marek hovorí v úvode tejto udalosti: “okolo neho sa zhromaždil veľký zástup … preto nastúpil na loď”, aby z tejto lodi ich učil. Vystupuje na loď preto, aby ho zástup neprevalcoval, alebo aby sa jeho slovo lepšie šírilo odrazom od hladiny vody. Tak či ona, učeníci hľadia na túto popularitu svojho učiteľa, a iste pociťovali radosť z úspechu ale i únavu z organizácie.
A v tom okamihu príde táto Ježišova výzva: “Prejdime na druhý breh.” Teda zanechať zástup dychtivý po slove, popularitu, vybudovaný priestor slávy, ľudí, ktorí nás potrebujú.

Ježiš aj nás provokuje, žiada prejsť na druhú stranu. Nenechá človeka zostať sedieť, navyknúť si na priestor a pohodlie, ale akceptovať zmenu. Viera nie je slávnostná anestéza - tabletka upokojovadla pod jazyk, ktorá otupí človeku zmysly. Je to živý stimul pre zmenu a rast, vedie k neustále metanoji - konverzii. Často my veriaci zabúdame na základný aspekt Kristovho života - nič nie je také pohyblivé a tečúce, dynamické a energické ako nasledovanie učiteľa, ktorý “nemá kde hlavu skloniť”. Ťažko je to prijať mnohým kňazom či biskupom pri prekladačkách, laikom pri životných zmenách očakávaných či nečakaných.
Keď si myslíme, že sme došli do cieľa silnej viery a vzťahu s Bohom, Kristus nás pozve: “Zatiahni na hlbinu”. Do väčšej hĺbky a neočakávania, aby si objavil nové bohatstvá a radosti, ktoré ti Boh pripravil.

 

Mk 4,35-41: Keď sa zvečerilo, povedal Ježiš svojim učeníkom: „Prejdime na druhý breh.“ I opustili zástup a vzali ho so sebou, tak ako bol, na lodi. Boli s ním aj iné lode. Tu sa strhla veľká víchrica a vlny sa valili na loď, takže sa loď už napĺňala. On bol v zadnej časti lode a spal na poduške. Zobudili ho a povedali mu: „Učiteľ, nedbáš o to, že hynieme?“ On vstal, pohrozil vetru a povedal moru: „Mlč, utíš sa!“ Vietor prestal a nastalo veľké ticho. A im povedal: „Čo sa tak bojíte?! Ešte stále nemáte vieru?“ Zmocnil sa ich veľký strach a jeden druhému hovorili: „Čo myslíš, kto je to, že ho i vietor i more poslúchajú?“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář