Jdi na obsah Jdi na menu

Svätosť

1. 11. 2014

Dnešná slávnosť nás pozýva k poznaniu významu slova “svätosť”. Uvedomiť si hlbšie, že svätosť nie je synonymom strohej mravnej dokonalosti. Totiž od počiatku môžete byť zvýhodnení dedičstvom, ktoré ste prijali z rodiny, vzdelania, vybavení rôznymi ľudskými vlastnosťami a cnosťami. A tak k morálnej dokonalosti vám chýba už len malý krôčik. Rozhodnutie zaktivovať aj navonok tieto vnútorné dispozície. Na rozdiel do človeka, ktorý nie je vybavený takýmto nesmiernymi aktívami do svojho života. Ak by sa jednalo o takúto svätosť, na nebesia by mali väčšiu radosť z 99 spravodlivých oviec ako z tej jednej navrátenej. Preto sa môže stať, že zrieknutie sa jedného pohárika u notorického alkoholika z čistej lásky, je omnoho väčší heroický čin ako celý asketický život jedného mnícha. Aj preto popri svätých, ktorí majú svoj deň oslavy máme slávnosť Všetkých svätých. Ktorých Boh prijal do svojho nebeského kráľovstva. Pre nás “neznámi svätí” bez mena, ale pre Boha svätí a sväté s konkrétnou cestou života.

Oslovili ma slová francúzskeho jezuitu, psychoanalitika Louisa Beirnaerta, ktorý vo svojej knihe Études z roku 1951 napísal: “Popri týchto svätých (pozn. ktorých Cirkev vyhlásila za svätých, ale aj anonymných svätých) sú tu ešte svätí šťastnej duše, svätci cudní, silní a sladkí, ktorích život je modelom svätých…; tí, ktorých slobodné srdce je veľké ako piesok na brehu mora, ktorých psychika už spieva ako harmonická harfa Božej slávy; obdivuhodní svätí, ktorí prebúdzajú potrebu vzdávať vďaky, v ktorých sa môžeme dotýkať už pretransformovanej ľudskosti skrze milosti od Boha. Svätci, ktorí zanechávajú svoju stopu žiariacu šťastím v dejinách”.

Dnešná slávnosť prináša obrovskú nádej do života človeka. Je slávnosťou a výzvou dnešnej mládeži. Pretože ponúka obrovský podnet k plnosti života v radosti. Pretože hovorí o svätosti nie ako o morálnej dokonalosti, ale ako o vnútornej radosti duše. Blahoslavení - šťastní srdcom (Biblicky srdce nie je chápané ako miesto chvíľkových emócií a zaľúbenosti, ale ako hĺbka-vnúro človeka - jeho myšlienky, pocity, hodnoty, pamäť, temperament, osobnosť, priestor stretnutia s Bohom a iným človekom). Nejde o podnet k tomu, aby sa kresťan stával akýmsi príkladom “dokonalosti”, pretože tým je jedine Boh. Ale aby sa stával priateľom Boha. Priateľom v zmysle “synom odpustenia”; márnotratným synom, ktorý sa vracia k otcovi či kajúcim zločincom, ktorý vyznáva hriechy. Prítomnosť Boha v živote takéhoto človeka prináša šťastie a aj otvorenosť pre napĺňanie života podľa blahoslavenstiev.

Poďme teda prebudiť svätosť v našich životoch. U každého z nás: či sme dieťa, mladý človek, dospelý alebo starší... Veď koniec-koncov, čo je vlastne svätosť, ak nie šťastie? Jednoduchá radosť z existencie! Byť šťastný na základe vlstej odpovede na Boží sen o mojej osobe. Alebo si myslíte, že to môže byť takto:okamih-stastia.jpg

 

Mt 5,1-12a: Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich:
„Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.
Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme.
Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.
Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.
Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.
Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.
Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

komentár

(Matulay, 31. 10. 2014 14:39)

Pocity šťastia - bezdôvodné - iné asi ani neexistuje - sú darom mladosti,

inak ich už zažívajú len dobrí veriaci - lebo sú darom Boha,

možno, že sa k nim pred smrťou dopracujem aj ja.

Hoci je pravda, že momentálne mám doma 3-týždňove bábätko a toto

pestovať a pozerať sa ako spinká je naozaj radoť, nedokážem naň hľadieť

bez úsmevu a pocitu, že toto je zázrak , respektíve, že Pán nám všetkým

bez rozdielu ešte umožňuje obdivovať prototypy malých anjelikov, aže vraj

neexistujú!