Jdi na obsah Jdi na menu

Alternatíva

1. 11. 2015

http://2.bp.blogspot.com/_mj1JW7sV9xY/TPwQJUIqqpI/AAAAAAAAA_U/PYKaždá doba si vytvorila určitú sociálnu štruktúru a mechanizmy, ktoré by priniesli zachovanie tohto “poriadku”. Predsa vždy jestvovali a boli trpené isté prejavy kritickosti voči tejto štruktúre. Spev, tanec, hra, šport, satira a iné ponúkali určitý alternatívny svet - vyjdenie so stereotypu každodennosti, kde sa človek vedel zasniť do novej “možnosti”. Aj taký Halloween nie je nič iné ako kritika sveta dospelých zo strany detí (napr. karneval - ako určitá satira - je zasa kritika fungovania sveta zo strany dospelých). Deti sa na jeden deň stávajú obrazom sveta dospelých a kritizujú ho. Možno hovoriť o inverzii sociálneho správania, kedy sa oblečú za vybrané osobnosti a zmenia si identitu (prejav utópie). V skupinkách chodiac z domu do domu bez dozoru sú konfrontovaní s temnou realitou sveta dospelých. Ponúkajú svoj pohľad na súčasný svet - svet dospelých sa pre nich stáva strašidlom, drakulom, pirátom či drsným policajtom. Kladú otázku: jestvuje alternatíva k tomuto svetu?

Sláviť slávnosť Všetkých svätých znamená sláviť alternatívu toho, ako sa uberá dnešný svet. Určitým zhrnutím tejto alternatívy sú Blahoslavenstvá, ktoré nám ponúka dnešný úryvok z evanjelia. Ježiš nazýva “blahoslavení” tých, ktorých by dnešný svet nazval “chudáci”. Veď blahoslavený pre súčasného človeka iste bude musieť spĺňať kvality ako: mať bohatstvo, moc či slávu. Pre Ježiša blahoslavený je ten, ktorý je chudobný, pokorný či potupený: teda ten, ktorý nemá; ten, ktorý nemôže; a ten, ktorý nič neznamená. Mýli sa tento svet alebo Ježiš? Ježiš takouto charakteristikou osobnosti človeka začína svoju “reč na vrchu”. Predstavuje “Magnu chartu” Božieho kráľovstva, v ktorej predstavuje: kto sú jeho obyvatelia a aký je ich stav. V tomto duchu môžeme pochopiť jeho slová pred Pilátom: “Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta.”
Ježiš tak predstavuje určitú alternatívu voči tomuto svetu. Oba tieto postoje prinášajú určité konsekvencie. Ale nemýľme sa v tom, žeby človek musel preplakať, bedačiť, byť prenasledovaný (…) celý svoj život, aby mohol byť súčasťou Božieho kráľovstva. Ide o pozvanie pochopiť, odkiaľ prichádza všetko to, čo robí človeka šťastným. Asi najlepšie to vystihuje aspekt chudoby: Chudobný je ten, ktorý žije z daru. Si je vedomý toho, že všetko, čo má, je dar. A to ho vedie k tomu, aby: 1) bol vďačný za všetko; 2) bol dobrým administrátorom, pretože nie je vlastníkom. Toto dokázali prežívať svätci.

Poznať život, charakteristiku či vlastnosti svätých znamená teda pochopiť v nich podstatu ľudskosti, ktorá je vyzdvihnutá Bohom. Sú to muži a ženy všetkých čias, ktorí nehľadali vlastné potešenie. Nechali sa viesť Božou milosťou, uchopiac bohatstvo, ktoré sa nachádza v Božom slove. Svoju inteligenciu a ľudskosť dali do služby Božiemu kráľovstvu. Teda ponúkajú určitú alternatívu. Aký spôsob si vyberieme my?

 

Ďalšie zamyslenie k slávnosti: Svätosť.

Mt 5,1-12a: Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich: „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář