Jdi na obsah Jdi na menu

Odkiaľ?

26. 7. 2015

http://www.autosala.com/upload/images/hai_una_domanda.jpgJe mnoho poučiek, ktorými sa definuje: čo znamená otázka? Záleží od toho, čo sa tou otázkou sleduje. Napríklad otázkou môžeme chápať «slová, s ktorými sa vyjadrí túžba vedieť niečo nové». Ale otázka môže byť aj «žiadosť o nejakú vec alebo službu». Otázkou môžeme dokonca uviesť niekoho do stavu zamyslenia a hľadania odpovedí.

Zápletka úryvku zo 6. kapitoly Jánovho evanjelia vychádza z Ježišovej provokačnej otázky, ktorú kladie Filipaovi a ostatným učeníkom: “Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli?” «Odkiaľ?» naznačuje pôvod alebo povahu. Hovorí o chlebe, ktorý ešte učeníci nepoznajú. Tak, ako Samaritánka nevie odkiaľ pochádza voda života (Jn 4,11), Nikodém nevie odkiaľ vanie vietor (Jn 3,8), starejší na svadbe odkiaľ pochádza víno (Jn 2,9).
Teda nie je chlieb ako chlieb. Existuje chlieb, ktorý sa predáva a kupuje, pre ktorý sa nadáva či dokonca vraždí. Ale tento chlieb neudržiava život. Ježiš hovorí o chlebe, na ktorý učeník nepotrebuje peniaze, a ktorý nasycuje a posilňuje. Ježiš týmto zázrakom zjavuje nielen odkiaľ tento chlieb pochádza, ale aj “aký je to chlieb”, ktorý udržiava v človeku nový život. Teda uvádza do novej existenciie, kde sa pije nové víno, prebýva v dome Pánovom, prijíma Ducha a pije živá voda. Ten chlieb je sám Kristus, ktorý dáva svoj život, aby voviedol učeníkov do spoločenstva s Otcom. Teda pôvodcom tohto chleba života je Otec, ktorý posiela Syna.

Tak Ježišova otázka slúži na to, aby otvorila myseľ učeníkov pre tajomstvo, ktoré sa realizuje. Je totiž veľmi jednoduché si pomýliť Krista s dobrým Dedom mrázom či Mikulášom, ktorý prinášajú vhodný čas darčeky. Pomýliť si ho s bezmedzným rozdávateľom vecí, pre získanie ktorých ináč by bola potrebná práca, ľudské úsilie a pot. Nie nadarmo prítomný zástup ho chce hneď urobiť kráľom. Je omnoho ťažšie pochopiť, že chlieb je znakom Božieho života darovaného pre človeka. Nie je možné ho kúpiť ani zaslúžiť. Teda začiatok 6. kapitoly nás pozýva k prijatiu pravej tváre Krista ale i cesty k prijatiu nového spôsobu života v prítomnosti Pána. A nezabudnime: všetko začína otázkou! Kde?

 

Jn 6,1-15: Ježiš odišiel na druhý breh Galilejského čiže Tiberiadského mora. Šlo za ním veľké množstvo ľudí, lebo videli znamenia, ktoré robil na chorých. Ježiš vystúpil na vrch a tam si sadol so svojimi učeníkmi. Blízko boli židovské sviatky Veľkej noci. Keď Ježiš zdvihol oči a videl, že k nemu prichádza veľké množstvo ľudí, povedal Filipovi: „Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli?“ Ale to povedal len preto, že ho skúšal. Lebo sám vedel, čo urobí. Filip mu odpovedal: „Ani za dvesto denárov chleba nebude stačiť, ak sa má každému ujsť čo len kúsok.“ Jeden z jeho učeníkov, Ondrej, brat Šimona Petra, mu povedal: „Je tu chlapec, ktorý má päť jačmenných chlebov a dve ryby. Ale čo je to pre toľkých!?“ Ježiš povedal: „Usaďte ľudí!“ Na tom mieste bolo mnoho trávy. A mužov si tam posadalo okolo päťtisíc. Tu Ježiš vzal chleby, vzdával vďaky a rozdával sediacim; podobne aj z rýb, koľko chceli. Keď sa nasýtili, povedal svojim učeníkom: „Pozbierajte zvyšné odrobiny, aby nič nevyšlo nazmar!“ Pozbierali teda a odrobinami z piatich jačmenných chlebov, ktoré zostali po tých, čo jedli, naplnili dvanásť košov. Keď ľudia videli, aké znamenie urobil, hovorili: „Toto je naozaj ten prorok, ktorý má prísť na svet.“ Ale keď Ježiš spoznal, že chcú prísť, zmocniť sa ho a urobiť ho kráľom, znova sa utiahol na vrch celkom sám.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář