Jdi na obsah Jdi na menu

Nepochopenie

2. 8. 2015

https://thisweconfess.files.wordpress.com/2011/08/dont-understanPodľa Rabínskej tradície Izrael prvý deň po vstupe do zasľúbenej zeme povedal: „Aký dobrý je Pán!“ a tancovali pred Pánom. Druhý deň: „Aký dobrý je Pán, ktorý nám dal zem!“ a spievali Pánovi na chválu. Tretí deň hovorili: „Aká je dobrá zem, ktorú nám dal Pán!“ a hľadeli so zaľúbením na zem i nebo. Štvrtý deň povedal Izrael: „Aká dobrá je zem!“, a hľadel s pýchou na zem. Piaty deň Izrael mlčal, zabudol na Pána a so závisťou hľadel na blížneho zem. Na šiesty deň sa začali synovia Izraela vadiť zo svojim blížnym o hranicu pozemku. A tak sa Raj - prisľúbená zem stala púšťou a Izrael znova zostal bez vlastnej zeme. Pravá vďačnosť a pamäť nie sú tie najlepšie vlastnosti človeka.

Dejiny sa opakujú. Mal to byť najdôležitejší zázrak počas ohlasovania, ktorým chcel zjaviť, odkiaľ pochádza život. Že život človeka je definovaný vzťahom lásky. Ale ľudia hľadajú Ježiša, pretože jedli a nasýtili sa. Chcú si zabezpečiť materiálny život. Ešte nepochopili, že život človeka spočíva v vstupe do vzťahu voči Bohu. Netúžia ani tak po jeho osobe, ale po tom, čo prichádza od neho. Chcú „zmocniť sa ho“, zdroj chleba. Teda sú ako zvieratá, ktoré idú za človekom, ktorý im dáva nažrať. Neuvedomujú si, že prijali chlieb, ktorý prináša niečo hlbšie ako je nasýtenie žalúdka. Vytvára vzťah medzi človekom a Bohom, medzi spoločenstvom a Bohom a medzi ľuďmi.

Chlieb vyživuje život, ale nie je samotným životom. Materiálne veci sú prostriedkom pre život. Ale život spočíva v prijatí sveta a vlastného ja ako dar Božej lásky. A tak človek prijal od Boha tri neskutočné dary pre naplnenie života. Prvým je celý svet, v ktorom môže žiť a realizovať sa. Druhým je vlastné ja, vlastný život, teda vedomie moje bytosti a slobody milovať. Tretím darom je Boh sám, teda jeho blízkosť a vzťah starostlivosti o človeka. Nech nám nezakryjú tieto a ďalšie Božie dary pôvodný Boží plán - životodárny a plodný vzťah lásky s ním a s blížnymi.

 

Jn 6,24-35: Zástup zbadal, že tam nie je ani Ježiš, ani jeho učeníci. Preto aj oni nastúpili na loďky, prišli do Kafarnauma a hľadali Ježiša. Keď ho na druhom brehu mora našli, povedali mu: „Rabbi, kedy si sem prišiel?“ Ježiš im odpovedal: „Veru, veru, hovorím vám: Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, že ste jedli z chlebov a nasýtili ste sa. Nezháňajte sa za pominuteľným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý ostáva pre večný život, a ten vám dá Syn človeka. Lebo jeho označil Otec, Boh, svojou pečaťou.“ Povedali mu: „Čo máme robiť, aby sme konali Božie skutky?“ Ježiš im odpovedal: „Boží skutok je veriť v toho, ktorého on poslal.“ Povedali mu: „Aké znamenie urobíš, aby sme videli a uverili ti? Čo urobíš? Naši otcovia na púšti jedli mannu, ako je napísané: ‚Dal im jesť chlieb z neba.‘“ Ježiš im odvetil: „Veru, veru, hovorím vám: Nie Mojžiš vám dal chlieb z neba, ale môj Otec vám dáva pravý chlieb z neba. Lebo Boží chlieb je ten, ktorý zostúpil z neba a dáva svetu život.“ Povedali mu: „Pane, vždy nám dávaj taký chlieb.“ Ježiš im povedal: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář