Jdi na obsah Jdi na menu

Život vo vzťahu

12. 8. 2018

https://au.toluna.com/dpolls_images/2015/04/18/7e67e991-6367-49aV mojej mysli si vždy predstavujem spravodlivejšiu, spoločenskejšiu a šťastnejšiu spoločnosť. Rozmýšľam tiež, čo by bolo potrebné zmeniť, aby sme ju vytvorili. Vedeli by ste povedať, čím by som ja alebo vy mohli prispieť k tejto zmene? Podľa mňa je to znovuobjavenie "života vo vzťahu". To znamená, že keď rozprávame, rozhodujeme sa, konáme … vždy je to vo vzťahu k druhému.

Ježiš po tom, čo pritiahol pozornosť Židov skrze zázrak rozmnožovania chlebov, objasňuje svoje postavenie v dejinách spásy. Odhaľuje svoju identitu tým, že sa prezentuje ako Syn Otca; ako poslaný od Otca; a ako ten, ktorý pozná Otca. Jeho identita je založená na úzkom vzťahu s Otcom. Zároveň poslaný Otcom dáva "chlieb života", alebo skôr, on sám sa stáva "chliebom života". Ten chlieb, ktorý nenecháva človeka v smrti, ale uvádza do života: “kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky".

Žiť ako kresťan znamená žiť plnosť života. Život, ktorého cieľom je stať sa skutočným darom pre druhých. Všetko začína od Ježiša, ktorý prichádza medzi nás, aby nám dal chlieb života. Tak, ako sa on stáva pre veriaceho darom, tak aj veriaci sa stáva darom pre bratov. Inšpirovaný Bohom, sa stávam jeho imitátorom v každodennom živote. Zanechávajúc život pre seba samého, a žijúc život pre iných; život vo vzťahu.

 

Jn 6,41-51: Židia šomrali na Ježiša, lebo povedal: „Ja som chlieb, ktorý zostúpil z neba,“ a hovorili: „Vari to nie je Ježiš, Jozefov syn, ktorého otca a matku poznáme? Ako teda hovorí: ‚Zostúpil som z neba!?‘“ Ježiš im odpovedal: „Nešomrite medzi sebou! Nik nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal. A ja ho vzkriesim v posledný deň. U Prorokov je napísané: ‚Všetkých bude učiť sám Boh.‘ A každý, kto počul Otca a dal sa poučiť, prichádza ku mne. Nie že by bol niekto videl Otca; iba ten, ktorý je od Boha, videl Otca. Veru, veru, hovorím vám: Kto verí, má večný život. Ja som chlieb života. Vaši otcovia jedli na púšti mannu a pomreli. Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť. Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář