Jdi na obsah Jdi na menu

Prítomnosť Boha

8. 12. 2016

http://labyrinths.ca/wp-content/uploads/2016/04/king-walking-in-Na našej Adventnej ceste nám tajomstvo Nepoškvrneného počatia Panny Márie vytvára priestor, kde môžeme uvažovať nad Božou milosťou. Ona pretvára a formuje Máriu, aby sa stala Božou Matkou. Pozdrav samotného anjela Gabriela: “Zdravas’, milosti plná, Pán s tebou.", je potvrdením Božej prítomnosti v jej živote, pre ktorého "nič nie je nemožné".

Boh si vyberá neznámy Nazaret, vyberá si mladú dievčinu, vyberá si stolára Jozefa. Logika veľmi známa Bohu a Svätému Písmu, ale neznáma človeku a svetu. Napriek tomuto nesmiernemu daru, Mária kráča skrz tajomstvá každodenného života a učí sa v týchto dejinách čítať tajomnú Božiu vôľu. Boží projekt, ktorý sa realizuje na ľudskej kľukatej ceste. Nepoškrnená - slobodná od strachu odovzdať svoj život do Božích rúk.

Boh v Márii započal to, čo túži urobiť s každým z nás. Darovať človeku plnosť svojích milostí. Umožniť mu spoznať svoju nekonečnú lásku, ktorá chce spasiť človeka a vytrhnúť ho zo života samoty a hriechu. Mária bola vybraná, aby sa stala Božou matkou. Avšak každého z nás si Boh “ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske”. Svätosť - plnosť milostí - sa tak stáva spôsob, ako môžeme prežívať a napĺňať Božiu vôľu, ku ktorej “nás (Boh) podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil”. A tak Máriin príklad sa stáva silným antibiotikom proti strachu pred Božou vôľou. Slová: “Neboj sa”, anjel hovorí nie len Márii, ale aj nám všetkými.

 

Ďalšie zamyslenie k sviatku: Krištáľová (2014).

Lk 1,26-38: Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas‘, milosti plná, Pán s tebou.“ Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“ Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“ Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“ Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Anjel potom od nej odišiel.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Poďakovanie

(Martina, 9. 12. 2016 11:43)

Bohu vďaka za milosti,ktoré nám podáva ako hojivý balzam na naše poklesky a teda aj za Vaše pozbudivé a inšpirujúce zamyslenia,Pán Boh zaplať na tisíce krát-vždy z nich dostávam to,čo aktuálne potrebujem pripomenúť.Ešte raz:Boh Vás žehnaj,ďakujem!


Re: Poďakovanie

(Dominik, 10. 12. 2016 7:31)

Vďaka. Človeka poteší a inšpiruje každá povzbudivá reakcia.