Jdi na obsah Jdi na menu

Facka pre diabla

31. 8. 2014

V slovách evanjelia, ktoré nám prináša 22. nedeľa v roku A, Ježiš prvýkrát predpovedá svoje utrpenie. Musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších, veľkňazov a zákonníkov. Keď to počul Peter, vzal ho nabok a začal mu dohovárať. Následne mu Ježiš hovorí tvrdé slová: “Choď mi z cesty, satan!” Krátko predtým Peter počul povzbudivé slová: “Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.” A teraz prichádza takáto výčitka.

Vyzdvihnutie Petra bolo motivované jeho otvorenosťou pre Božie veci. Sám Kristus to pomenováva slovami: “Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach.” Naopak, tvrdé slová sú motivované satanom: “nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!” Peter je v evanjeliu predstavený ako skutočný človek, ktorý je povolaný počúvať a nechať sa inšpirovať Bohom. Ale často jeho otvorenosť je nasmerovaná na Satana a na ľudský egoizmus. Aj preto Ježiš vysvetľuje učeníkom, čo znamená byť otvorený pre Božie povolanie: “Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.”

Hovorí sa o sv. Filipovi z Neri, že rozdával facky ľuďom s nesprávnymi pohnútkami. Raz dal jednu facku mladíkovi-delikventovi, ktorý bol postrachom jednej časti mesta, so slovami: “Toto nie je pre teba, ale pre diabla v tebe”. Už sa mladík pripravoval vrátiť darované, keď prišla ďalšia facka so slovami: “Toto už nie je pre diabla, ale je pre teba.” Teda prvá facka bola pre diabla, ktorý pokúša. Druhá už pre človeka, ktorý sa necháva uniesť pokušením.

http://launchrightnow.com

Na mnohých miestach evanjelium pomenuváva skutočnosť, ako myšlienky formujú naše skutky, slová alebo rozhodnutia. To, čo nesieme v sebe sa prejavuje v každodennom konaní. Ak nesieme v sebe Boha a jeho milosť, ona sa prejaví v našich postojoch. Ak nesieme v sebe Diabla, on bude motivovať naše konanie. Sme pozvaní formovať svoje myšlienky. Starší si zvyknú svoje vulgárne slová ospravedlniť: “Viete, ja som taký jednoduchý a úprimný človek. Čo na srdci, to na jazyku.” Ja zvyknem dodať: “Tak to máte riadny bordel v tom srdci.”

Začítajme sa do Božieho slova v Biblii, zoberme si nejakú knihu s duchovnou témou, formujme si ideí, ktoré nosíme v mysli. Nechajme si tieto myšlienky “prejsť hlavou”. Oni nezabíjajú život, ako guľka z pištole. Oni zabíjajú neporiadok v mysli. Nech vyformujú naše priority a udávajú smer nášmu životu. Ale možno dnes platia slová dánskeho spisovateľa spred 150 rokov Sorena Kierkegaarda: “Nielen vo svete obchodnom, ale aj vo svete ideí naša doba usporiada opravdivý výpredaj. Všetko je na dosah za smiešnu cenu, že to prináša otázku, či je ešte vôbec niekto, kto má chuť kupovať.” 

Dva dovetky: AD1) Predajne duchovnej literatúry v Košiciach môžete nájsť: Dobrá kniha, Hlavná 89; František, Kováčska 35; v Prešove: František, Františkánske nám. 1; pošlite ďalšie adresy… AD2) Povzbudil ma email od jedného chalana, ktorý prišiel ako odpoveď na rozposielanie linku, kde sa nachádzajú tieto úvahy: “Ďakujem a Vám pekný nový deň a celý zvyšok týždňa. Odkedy mi posielate zamyslenia, tak si ich večer pred spaním čítam na mobile a páčia sa mi. Ďakujem.”

 

Mt 16,21-27: Ježiš začal svojim učeníkom vyjavovať, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších, veľkňazov a zákonníkov, že ho zabijú, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych. Peter si ho vzal nabok a začal mu dohovárať: „Nech ti je milostivý Boh, Pane! To sa ti nesmie stať!“ On sa obrátil a povedal Petrovi: „Choď mi z cesty, satan! Na pohoršenie si mi, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!“ Potom Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?! Alebo za čo vymení človek svoju dušu?! Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov.“