Jdi na obsah Jdi na menu

Otvor sa

9. 9. 2018

http://www.adventurelife.ro/wp-content/uploads/2016/01/comunicarJedna zo základných ľudských dimenzií je schopnosť komunikácie. Umožňuje človeku vstúpiť do vzťahu so svojím okolím. Prostredníctvom tejto schopnosti komunikujeme to, čím sme - vyjadrujeme svoje myšlienky, svoje pocity, svoje túžby. Pomenúvame situácie, v ktorých sa nachádzame. Zároveň prijímame myšlienky, pocity alebo túžby blížneho. Netreba zabúdať, že schopnosť komunikovať a samotné slovo je pre nás kresťanov prostriedkom, ktorým vstupujeme do vzťahu s Bohom. Boh sa nám zjavuje ako vtelené Božie Slovo a komunikuje svoju vôľu skrze slovo Písma. My mu v modlitbe komunikujeme svoj vlastný život.

Hľadieť, počúvať a hovoriť sú pre proroka Izaiáša znaky Božej prítomnosti, od ktorého človek prijíma dôstojnosť a vstupuje do spoločenstva s Ním. Môžeme čítať v prvom čítaní: "Hľa, váš Boh … príde a spasí vás. Vtedy roztvoria oči slepí a uši hluchých sa otvoria. Ako jeleň skákať bude chromý, jazyk nemého radosťou vykríkne.” V duchu týchto slov, môžeme pochopiť silu Ježišovho gesta vyrozprávanom v dnešnom evanjeliu. Pred Ježišom stojí človek, ktorý nie je schopný obdarovať slovom a nie je schopný ani prijať slovo. Nemôže rozpovedať tajomstvá svojho srdca a nemôže načúvať slovám iných sŕdc. Je to človek žijúci v dramatickej osamelosti a zbavený dôstojnosti.

Ježiš koná skrze tajomné gesto a slovo. Dokonca, akoby bol potrebný fyzický kontakt medzi uzdravujúcim Ježišom (t.j. Večným Slovom) a s uzdraveným človekom. Tento človek je v tej chvíli uzdravený z hluchoty a nemoty, čím prijíma prvotnú dôstojnosť. Toto Ježišovo gesto sa dostalo i do krstného obradu. Ono upozorňuje kresťana na to, že k pravému otvoreniu úst a sluchu je potrebný Boží dotyk. Toto gesto urobené pri našom krste je výzvou, aby sme si neustále vyprosovali schopnosť načúvať Božím slovám a urobili ich viditeľné skrze naše slová a skutky. Niečo podobné, ako keď pred čítaním z evanjelia urobíme znak kríža na čele, ústach a hrudi. Tým si vyprosujeme, aby sme čítané Božie slovo vedeli pochopiť, prijať ho a žiť ho.

 

Mk 7,31-37: Ježiš opustil končiny Týru a cez Sidon prišiel ku Galilejskému moru do stredu dekapolského kraja. Tam priviedli k nemu hluchonemého a prosili ho, aby naňho vložil ruku. On ho vzal nabok od zástupu, vložil mu prsty do uší, poslinil si ich a dotkol sa mu jazyka. Potom pozdvihol oči k nebu, vzdychol a povedal mu: „Effeta,“ čo znamená: „Otvor sa!“ V tej chvíli sa mu otvorili uši a rozviazal spútaný jazyk a správne rozprával. A prikázal im, aby o tom nikomu nehovorili. Ale čím dôraznejšie im prikazoval, tým väčšmi to rozhlasovali a s tým väčším obdivom hovorili: „Dobre robí všetko: aj hluchým dáva sluch aj nemým reč.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář