Jdi na obsah Jdi na menu

Božia otázka

16. 9. 2018

otazka.jpgČím viac človek toho prežil, tým viac z neho vychádza určitý postoj tolerancie, zhovievavosti a empatie. S múdrosťou poznajúceho človeka si uvedomuje dôležitosť pravidiel, zároveň si je vedomý nedokonalosti jednotlivca v ich absolútnom dodržiavaní. Jednoducho povedané, skôr či neskôr prídu situácie, v ktorých človek zlyhá. Reakciou múdreho človeka bude priviesť chybujúceho k pravde a dobru, zároveň ho na tejto ceste k nej doprevádzať - slovom i príkladom.

Dnešné evanjelium nás privádza na perifériu Izraela, kde Ježiš ohlasuje radostnú zvesť o blízkosti Božieho kráľovstva. Dediny okolo Cézarey Filipovej sú vnímané ako dvojznačné, na území ktorých sú prítomné mnohé pohanské chrámy. A v tomto prostredí sa Ježiš pýta svojich učeníkov na svoju identitu: "Za koho ma pokladajú ľudia?” Tento nečakaný prieskum, nemá sa cieľ zozbierať názory ľudí. Jeho úlohou je priviesť samotných učeníkov, aby pomenovali svoj postoj k Ježišovi: "A za koho ma pokladáte vy?” Chce, aby táto otázka neustále zaznievala v ich srdci počas spoločného kráčania.

Nie len v tejto ale i v iných situáciách, si môžeme uvedomiť, ako Boh pozná človeka a jeho zmýšľanie. Vie, že rozhodnutie nasledovať ho a následné kráčanie s ním, ešte neznamenajú, že človek už došiel k plnosti spoločenstva s ním a jeho poznania. Práve naopak, každý okamih je príležitosťou k tomu, aby učeník formuloval svoj postoj k Ježišovi. Peter intuitívne rozpoznáva, že Ježiš je “Mesiáš”. Ale ešte neodhalil, v čom spočíva Ježišova mesiášska úloha. A pokušenie ísť po ľahšej ceste je neustále prítomné. Preto Ježiš dodáva výzvu: "Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.” Skúsenosť rybára z Galilei nás učí, že v každom z nás kresťanov spolu prebývajú tak nadšenie pre Božie veci ako i pokušenie prežívať svoj život v pohodlnosti. Prijatím a nesením vlastných životných "krížikov” nás udržiava v strehu. A v tom spočíva Božia múdrosť, ktorá nás doprevádza otázkou ale i výzvou.

 

Mk 8,27-35: Ježiš vyšiel so svojimi učeníkmi do dedín okolo Cézarey Filipovej. Cestou sa pýtal svojich učeníkov: „Za koho ma pokladajú ľudia?“ Oni mu odpovedali: „Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za jedného z prorokov.“ „A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich. Odpovedal mu Peter: „Ty si Mesiáš.“ Ale on ich prísne napomenul, aby o ňom nerozprávali nikomu. Potom ich začal poúčať: „Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on po troch dňoch vstane z mŕtvych.“ Hovoril im to otvorene. Peter si ho vzal nabok a začal mu dohovárať. On sa obrátil, pozrel sa na svojich učeníkov a Petra pokarhal: „Choď mi z cesty, satan, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!“ Potom zavolal k sebe zástup aj učeníkov a povedal im: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Božia otazka

(daniela, 16. 9. 2018 17:02)

Pači sa mi homília. Ano. Človek musí so sebou bojovat a kontrolovat sa neustale,pretože žial, je v nas to zlo,ktoré musíme svojou vôlou akoby "prebiť" a vydržat v dobrom až do konca. S Božou pomocou to dokažeme, a na prihovor Panny Marie. Inak asi nie.