Jdi na obsah Jdi na menu

Motivácia

1. 10. 2017

http://www.crescita-personale.it/site/image/hotspot_article_firsPoznáme na vlastnej koži, akú dôležitú úlohu v každodennom živote zohráva motivácia. Z psychologického hľadiska je to “súbor dynamických faktorov, ktoré vedú konanie jednotlivca k určitému cieľu”. Môžeme povedať, že akékoľvek konanie bez správnej motivácie pravdepodobne zlyhá. V podstate existujú jej dve funkcie: aktivovanie a riadenie správania človeka. Koľko zaujímavých podnetov pre našu vieru nájdeme v dnešnom evanjeliu, ak si ho prečítame pod týmto zorným uhlom.

Ježiš sa v dnešnom evanjeliu obrátil na “veľkňazov a starších ľudu” s podobenstvom o dvoch synoch.
Prvý syn odpovedal na návrh otca: “Nechce sa mi,” no potom oľutoval svoj postoj a šiel. Môžeme ho definovať ako rebela. Jeho túžba byť nezávislým je jeho primárnou motiváciou. Ale jeho konečné správanie voči otcovmu návrhu je motivované úctou. Druhý syn ihneď odpovedal: “Idem, Pane!”, ale nakoniec nešiel. Môžeme ho zadefinovať ako servilný. Jeho primárnou motiváciou bola bázeň pred otcom. Ale v jeho konaní rezonuje ľahostajnosť a možno i lenivosť. Ježiš, ktorý dobre pozná ľudskú prirodzenosť, neponúka tretí model ideálneho syna, ktorý žije dokonalou konzistenciou medzi slovom a konaním. Existujú len dva modely v Božích očiach.
Za týmto podobenstvom je jasná otázka: sme verní v podstate alebo len navonok? Naznačuje nám to Ježišova otázka: “Kto z týchto dvoch splnil otcovu vôľu?”

Koľkokrát sa nachádzame v rovnakej pozícii ako títo dvaja synovia? Boh nás každodenne volá, aby sme šli pracovať do Jeho vinice. Jeho vinica je svet, v ktorom žijeme. Život, ktorý tvoríme. Boh nás pozýva, aby sme ho svojou kreativitou kultivovali. Vytvárali nový, krajší a morálny svet. Boh nás nenúti s tyčou, ale volá skrz slobodné pozvanie. Má dôveru v každého človeka; verí mne i vám, dokonca i mýtnikom i neviestkam. A to napriek našim chybám a oneskoreniam. Ako odpovieme a ako budeme konať? Budeme verní len navonok alebo aj vo vnútri?

Mt 21,28-32: Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu: „Čo poviete na toto? Istý človek mal dvoch synov. Prišiel k prvému a povedal mu: ‚Syn môj, choď dnes pracovať do vinice!‘ Ale on odpovedal: ‚Nechce sa mi.‘ No potom to oľutoval a šiel. Išiel k druhému a povedal mu to isté. Ten odpovedal: ‚Idem, pane!‘ Ale nešiel. Kto z týchto dvoch splnil otcovu vôľu?“ Odpovedali: „Ten prvý.“ Ježiš im povedal: „Veru, hovorím vám: Mýtnici a neviestky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva. Lebo k vám prišiel Ján cestou spravodlivosti, a neuverili ste mu. Ale mýtnici a neviestky mu uverili. A vy, hoci ste to videli, ani potom ste sa nekajali a neuverili ste mu.“

rohn.jpgMyšlienka na záver je z pera Jima Rohna, amerického podnikateľa, rečníka a motivátora: “Ľudia často hovoria, že motivácia netrvá dlho; no to ani účinky sprchy, preto sa sprchujeme každý deň.”

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Komentár

(Stanislav, 3. 10. 2017 10:55)

Práca na vinici - vytváranie nového, krajšieho a morálneho sveta.

Je evidentné, že sa nám to nedarí, a že apokalyptický koniec je bližší

ako zber úrody -on bude tou úrodou.