Jdi na obsah Jdi na menu

Patrí k nám

27. 9. 2015

“Nepatrí k nám” je konštatovanie, ktoré často môžeme počuť v priestoroch školy, športu, politiky ale i v mnohých rodinách. Dôvod takéhoto zaradenia nemusí spočívať v rozdielnosti zmýšľania či konania, v rozdielnosti výzoru či mimiky. Nezávisí to od toho, či dotknutá osoba koná správne alebo nesprávne. Dôležité je však, či koná pod našou hlavičkou, podpisom, zvolením. Priznám sa, že pokušenie takto rozmýšľať a hodnotiť ľudí i udalosti je vždy veľké. Je ťažké oddolať predstave “mať všetko pod palcom” v mnohých oblastiach. Možno v pozadí toho všetkého sa nachádza túžba alebo tendencia byť nejakým spôsobom definovaný, identifikovaný, špecifikovaný.

Veľmi ľahko to nájdeme v rodinách, spoločenstvách i v cirkevných komunitách. Dokonca to nachádzame aj v priestore rodiacej sa Cirkvi a v komunite Kristových učeníkov. V dnešný úryvok z evanjelia začína ich slovami apoštola Jána: “Učiteľ, videli sme kohosi, ako v tvojom mene vyháňa zlých duchov. Bránili sme mu to, veď nechodí s nami.” Teda bránia istému človeku oslobodzovať od Zlého a znovu navracať ľudí k plnosti života. A to len preto, že “nechodí s nami”. Bránia robiť to, čo sami dostali príkazom od svojho Majstra. Ján sa tak stáva hovorcom mentality bariér a múrov, pre ktorú nie je dôležitý šťastný život (Ježišova vízia), ale obrana identity spoločenstva (podľa vízie učeníkov). Dôležitejšia je inštitúcia pred osobou, alebo idea pred človekom. Ježiš prekvapuje vlastných učeníkov: “Nebráňte mu! … kto nie je proti nám, je za nás.”

http://giacintobutindaro.org/wp-content/uploads/2014/05/Un_bicchKto pomáha svetu oslobodiť sa od Zlého je jeden z nás. Zasievaš lásku? Ošetruješ rany? Ochraňuješ stvorenie? Si priateľom života - si Kristov!
Úryvok evanjelia končí s obrovskou výzvou pre každého z nás: “Ak ťa zvádza na hriech tvoja ruka, tvoja noha, tvoje oko … odstráň ich!” Ježiš hovorí o našej ruke, o našej nohe, o našom oku, nie cudzom! Uvedomil som si, že nám jasne hovorí: Zlo je v nás. Nie je správne dávať za vinu iným, spoločnosti, dobe, detstve, udalostiam za Zlo, ktoré sa deje vo svete. Naopak hľadajme v sebe skryté tajomstvo tieňa a priveďme ho k obráteniu.
Teda riešením nie je odťatie ruky, ale konverzia (neustála metanoia) ruky, nohy či oka, aby som schopný podať pohár vody blížnemu, ísť v ústrety blížnemu, pohliadnuť do očí blížneho.

 

Mk 9,38-43.45.47-48: Ján povedal Ježišovi: „Učiteľ, videli sme kohosi, ako v tvojom mene vyháňa zlých duchov. Bránili sme mu to, veď nechodí s nami.“ Ježiš vravel: „Nebráňte mu! Lebo nik, kto robí divy v mojom mene, nemôže tak ľahko zle hovoriť o mne. Veď kto nie je proti nám, je za nás. A kto by vám dal piť čo len za pohár vody preto, že ste Kristovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu. Ale pre toho, kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, čo veria vo mňa, bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a hodili ho do mora. Ak by ťa zvádzala na hriech tvoja ruka, odtni ju: je pre teba lepšie, keď vojdeš do života zmrzačený, ako keby si mal ísť s obidvoma rukami do pekla, do neuhasiteľného ohňa. Ak ťa zvádza na hriech tvoja noha, odtni ju: je pre teba lepšie, keď vojdeš do života krivý, ako keby ťa mali s obidvoma nohami hodiť do pekla. A ak ťa zvádza na hriech tvoje oko, vylúp ho: je pre teba lepšie, keď vojdeš do Božieho kráľovstva s jedným okom, ako keby ťa mali s obidvoma očami vrhnúť do pekla, kde ich červ neumiera a oheň nezhasína.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář