Jdi na obsah Jdi na menu

Udržateľné hospodárstvo

8. 10. 2017

http://www.genitronsviluppo.com/wp-content/uploads/2014/03/bioecV dnešnej dobe sa veľa diskutuje o tzv. udržateľnom hospodárstve. O ekonomike a priemysle, ktoré predpokladajú rozvoj spoločnosti rešpektovaním sociálneho a ekologického prostredia. Používať svetové zdroje (hmotné i duchovné), aby mohli slúžiť aj pre budúce generácie. Tento spôsob myslenia je veľmi kresťanský. Koniec koncov, od stvorenia sveta sme od Stvoriteľa dostali toto povolanie.

V dnešné evanjelium nám pripomína možnosť odmietania Boha. Nehovorí o odmietnutí pracovať v Božej vinici (zdá sa, že je tu vždy dostatok osôb - ako nám to pripomenulo podobenstvo z poslednej nedele). Nie je to ani problém (ne-)prinášania ovocia (ako v podobenstve o rozsievačovi).
Dnešné Podobenstvo o zlých vinohradníkoch hovorí o odmietnutí odovzdávať úrodu právoplatnému majiteľovi v pravú chvíľu: “Keď sa priblížil čas oberačky, poslal k vinohradníkom svojich sluhov, aby prevzali jeho diel úrody. Ale vinohradníci jeho sluhov pochytali; jedného zbili, iného zabili, ďalšieho ukameňovali."
Všimnime si trpezlivosť a vytrvalosť pána s roľníkmi. Je schopný obetovať aj to najvzácnejšie: “Napokon k nim poslal svojho syna, lebo si povedal: ‚K môjmu synovi budú mať úctu.‘"
Avšak nárast násilia spôsobuje, že vinohradníci zabíjajú aj dediča. Ale hospodár ďalej zotrváva pri svojom pláne - chce vidieť plody svojej vinici: “Preto vám hovorím: Vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa národu, ktorý bude prinášať úrodu”.

Keď počúvame toto podobenstvo, ako Kristoví učeníci sme povolaní nielen pracovať v Jeho vinici. Nielenže ju spravovať vedome a zodpovedne, aby prinášala ovocie. Súčasťou nášho povolania je v pravý čas zozbierať úrodu a odovzdať ju hospodárovi.
Nepochybujem, že každý z nás realizujeme mnoho dobrých rozhodnutí a projektov, ktoré prinášajú úžasné výsledky. Ale keď príde čas, aby sme výsledky našej práce odovzdali ako dobro spoločnosti alebo Bohu, chválu a odmenu si uchovávame pre seba. Keď sa zatvoríme do našej sebeckosti a individualizmus. Možno potrebujeme sa častejšie začítať do tohto silného podobenstva, aby sme aj v našom osobnom viery živote boli hodnými správcami všetkého, čo sme dostali - a prežívali “udržateľné hospodárstvo”.

 

Mt 21,33-43: Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu: „Počujte iné podobenstvo: Istý hospodár vysadil vinicu. Obohnal ju plotom, vykopal v nej lis a postavil vežu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval. Keď sa priblížil čas oberačky, poslal k vinohradníkom svojich sluhov, aby prevzali jeho diel úrody. Ale vinohradníci jeho sluhov pochytali; jedného zbili, iného zabili, ďalšieho ukameňovali. Znova poslal iných sluhov, viac ako predtým, ale aj s nimi urobili podobne. Napokon k nim poslal svojho syna, lebo si povedal: ‚K môjmu synovi budú mať úctu.‘ Ale keď vinohradníci zazreli syna, povedali si: ‚To je dedič. Poďte, zabime ho a jeho dedičstvo bude naše!‘ Chytili ho, vyvliekli z vinice a zabili. Keď potom príde pán vinice, čo urobí tým vinohradníkom?“ Odpovedali mu: „Zlých bez milosti zahubí a vinicu prenajme iným vinohradníkom, ktorí mu budú načas odovzdávať úrodu.“ Ježiš im povedal: „Nikdy ste nečítali v Písme: ‚Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo na pokyn Pána; vec v našich očiach obdivuhodná.‘? Preto vám hovorím: Vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa národu, ktorý bude prinášať úrodu.“

luigino_bruni_vita_250.jpgMyšlienka na záver je z pera talianskeho ekonóma a novinára Luigin-a Bruni-ho: “Ekonomika hľadí na svet z pohľadu jednotlivca, ktorý si vyberá dobrá: vzťah jej uniká.” Nezabudnime na vzťah - on je dôležitý v každej ekonómii - tak v ekonómii spásnej ako tej časnej.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Komentár

(Stanislav, 8. 10. 2017 12:00)

tento text vo mne evokuje trochu iné myšlienky: Sme len takí, akí boli naši predkovia - ani horší, ani lepší - oni zabili Krista - my už nemôžeme - môžeme zabiť len sami seba k tomu - k záhube ľudstva smerujeme - nie náhodou je kresťanstvo apokalyptické.
A čo sa týka ekonomiky - treba upresniť - nie záujem jednotlivca - ani más - vždy len záujem finančných a teda i mocenských elít - ich realizácia bez miery zlikviduje ľudstva aj ich, je ľudské, že zahľadení do vlastnej moci to nevidia. Majú oči a nevidia, majú uši a nepočujú.