Jdi na obsah Jdi na menu

Pozvanie

12. 10. 2014

Vy, ktorí ste rodičia, vychovávatelia, učitelia alebo pracujete s ľuďmi, viete, že niektorým ľuďom isté veci musíte zopakovať viackrát. Je potrebné mať s nimi veľa trpezlivosti pri vysvetľovaní nejakej veci alebo argumentu. Ste presvedčení o objektívnej pravde (nehovorím o subjektívnom: myslím si alebo je to moje presvedčenie) a predsa na vás pozerajú ako “bager na tvrdú hlinu”. Skúšate to z jednej strany, z druhej strany, takou alebo onakou argumentáciou, predstavujete rôzne parciálne aspekty vášho pohľadu, ale dotyčný zostáva akosi uzatvorený vo svojom uvažovaní.

Keď som si prečítal už štvrté podobenstvo o Božom kráľovstve, ktoré Kristus adresuje veľkňazom a starším z ľudu, tak som si pomyslel, že On naozaj mal obrovskú trpezlivosť s nimi. Ale to by bol len povrchný a rýchly pohľad na dôvod existencie týchto štyroch podobenstiev. Ako sme mohli vidieť pri predchádzajúcich podobenstvách postupne rozvádza viaceré aspekty Božieho kráľovstva.
V tom prvom: Božie kráľovstvo je nezaslúženou a nepredstaviteľnou odmenou, ktorá človeku prinesie to, čo skutočne potrebuje pre svoj život.
V druhom: výzva nezablokovať sa, ale počúvajť stále Boží hlas, zároveň mať odvahu skočiť do nepoznaných vôd Božej vôle, ktorá otvára dvere ku dobrodružstvu realizácie Božej vôle.
V treťom: Boh je predstavený ako ten, ktorý sa neustále (obrába) stará o svoj ľud, zveruje mu svoje dielo, ale aj očakáva istú úrodu.
Dnešné evanjelium nám predstavuje Boha, ktorý pozýva všetkých bez rozdielov, uspôsobuje ich na vstup do Božieho kráľovstva, ale očakáva aj ich pripravenosť.

hostina.jpg

Skúsme sa pozrieť na tieto tri skutočnosti pod zorným uhlom dnešného evanjelia.
Kráľ pripravuje svadobnú hostinu pre svojho syna, na ktorú pozýva hostí, ktorí odmietli ísť pre svoje vlastné dôvody. Tie sú dôležitejšie ako stretnutie s kráľom a spoluúčasť na radosti kráľovskej rodiny. Tých rovno kráľ trestá. Potom posiela svojich sluhov, aby zobrali všetkých na hostinu. Potom, čo je sála naplnená, kráľ si všimne, že niekto z hostí nemá svadobný odev. Toho vyhosťuje von do tmy. Povieme si chudák, veď ho zobrali z rázcestia a nemôže za to, že nebol pripravený. Nemýľme sa, pretože podľa tradície, keď bohatý človek chystal hostinu s pozvánkou posielal aj šaty pre hostí. Stačilo sa obliecť a prísť.
Boh teda pozýva všetkých. Niektorí odmietnu pre “svoje záležitosti” - moderne povedané “nemajú čas”. Pozor, tieto “naše záležitosti” sú pominuteľné, budú zničené. Iní odmietnu pre rebéliu, ktorú prejavia odporom dokonca vraždou - môžeme zabiť nádej, lásku, vieru. Pozor, akými zbraňami bojuješ, takými zahynieš. Ďalší síce sa nájdu v svadobnej sále, ale nie sú pripravení. Teda neobliekli si šaty, ktoré im Boh poslal. Pravidelným prijímaním sviatostí a čítaním Božieho slova sa obliekame v Krista, ako nám to pripomína List Rimanom: “oblečte si Pána Ježiša Krista.” Teda prijať Krista a jeho prítomnosť nás robí pripravenými stáť pred Božou tvárou.

Neodmietnime toto pozvanie, ktoré denno-denne dostávame od Boha. Vo svojom desaťročnom pôsobení v Košiciach a v okolí Košíc som počul neskutočne-krát slová: “mám problém ísť na nedeľnú sv. omšu z dôvodu pracovného vyťaženia”. Vždy som sa pousmial nad tým. Nedeľné sv. omše v tomto meste sú v sobotu od 15.tej do 20.tej a v nedeľu od 6.tej rána do 20.tej večera. Rozpisy nájdete na tejto stránke: doKostola.sk. Ja som ich narátal viac ako 300 v samotnom meste.

 

Mt 22,1-14: Ježiš znova hovoril veľkňazom a starším ľudu v podobenstvách: „Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. Poslal svojich sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu. Ale oni nechceli ísť. Znova poslal iných sluhov s odkazom: ‚Povedzte pozvaným: Hostinu som už prichystal, voly a kŕmny dobytok sú pozabíjané a všetko je pripravené; poďte na svadbu!‘ Ale oni na to nedbali a odišli: jeden na svoje pole, iný za svojím obchodom. Ostatní jeho sluhov pochytali, potupili a zabili. Kráľ sa rozhneval, poslal svoje vojská, vrahov zahubil a ich mesto podpálil. Potom povedal svojim sluhom: ‚Svadba je pripravená, ale pozvaní jej neboli hodni. Choďte preto na rázcestia a všetkých, čo nájdete, zavolajte na svadbu.‘ Sluhovia vyšli na cesty a zhromaždili všetkých, ktorých našli, zlých aj dobrých; a svadobná sieň sa naplnila hosťami. Keď kráľ vošiel pozrieť si hostí, zbadal tam človeka, ktorý nebol oblečený do svadobného odevu. Povedal mu: ‚Priateľu, ako si sem mohol vojsť bez svadobného odevu?‘ On onemel. Tu kráľ povedal sluhom: ‚Zviažte mu nohy i ruky a vyhoďte ho von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.‘ Lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář