Jdi na obsah Jdi na menu

Božia logika

22. 10. 2017

http://g0.gazetaprawna.pl/p/_wspolne/pliki/1553000/1553161-dziecMnohé koncepty, v minulosti veľmi jednoduché, sa stále viac stávajú komplexnými a komplikovanými. Dôvod vyzerá byť jednoduchý - samotná spoločnosť sa stala komplikovanou. Úlohy a pozície v antickej či stredovekej spoločnosti boli jasne definované už od narodenia človeka. V súčasnej dobe to už neplatí - i pred tradičnou ľudovou modrosťou sa treba mať na pozore. Veď kto prizná, že ešte platí: “podľa šiat poznáš človeka”, alebo “vtáka poznáš po perí a človeka podľa reči”. Aj keď radšej prijmem upraveného finančného poradcu či si vypočujem v argumentácii logicky usporiadaného politického rečníka.

Evanjeliové úryvky posledných nedieľ nám predstavujú konfliktné napätie medzi Ježišom a predstaviteľmi izraelskej spoločnosti e židovského náboženstva. Neustále rastie opozícia zákonníkov, farizejov i starších voči Ježišovi. Tento postoj odmietania formuje ich srdcia, ktoré sa stávajú nedobytným bralom. Dokonca sa zhromažďujú, aby ”sa radili, ako by podchytili Ježiša v reči”. Rozpoznávajú jeho vnútornú slobodu, silu a pravdu v jeho slov: “vieme, že vždy vravíš pravdu … nehľadíš na osobu človeka…”, ale odmietajú prijať jeho posolstvo. Ježiš pozná, že človek je schopný skrývať pravdu, preto hľadí do srdca človeka a pozná, čo sa nachádza v ňom: “…poznal ich zlomyseľnosť…”

Ježišov pohľad je priamy, a k tomu pozýva každého učeníka. Napríklad aj samotná otázka slobody, je podľa neho veľmi praktickou otázkou. Nepozerá na skutočnosti príliš teoreticky ale prakticky (nie oportunisticky): “Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu.” Ale všimnime si Ježišovu racionálnu argumentáciu - nesnaží sa vzbudiť emócie (pozor na verejne vystupujúcich ľudí, ktorí vzbudzujú len emócie). Volá pokúšajúcich farizejov k racionálnemu a logickému úsudku: Ak platí: “Niečo nesie pečať istej osoby, patrí to tej osobe”. A: “Na denári je obraz cisára a cisársky nápis”. Potom je platný úsudok: “Denár patrí cisárovi”. Zároveň však platí, že sú skutočnosti, ktoré nesú v sebe Božiu pečať (napr. samotný človek), a tie patria Bohu. Stojíme pred výzvou objaviť krásu jednoduchosti Božej argumentácie ale aj jednoduchosti života podľa Božích slov.

 

Mt 22,15-21: Farizeji odišli a radili sa, ako by podchytili Ježiša v reči. Poslali k nemu svojich učeníkov a herodiánov so slovami: „Učiteľ, vieme, že vždy vravíš pravdu a podľa pravdy učíš Božej ceste. Neberieš ohľad na nikoho, lebo nehľadíš na osobu človeka. Povedz nám teda, čo si myslíš: Slobodno platiť cisárovi daň, či nie?“ Ale Ježiš poznal ich zlomyseľnosť a povedal: „Čo ma pokúšate, pokrytci?! Ukážte mi daňový peniaz!“ Oni mu podali denár. Spýtal sa ich: „Čí je tento obraz a nápis?“ Odpovedali mu: „Cisárov.“ Tu im povedal: „Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Komentár

(Stanislav, 22. 10. 2017 9:58)

Zdanlivo je to jasné - Bohu - Božie, cisárovi cisárove - alias štátu dane. Ale vieme, že značnú časť našich daní vládne politické strany zneužijú vytunelujú, ukradnú, presnú na účty podnikateľov, čo im prispeli na volebné náklady a samozrejme časť i na svoje účty.
Aj v tomto prípade platí čo je štátne dajme štátu? Veď časť z z našich peňazí nejde cez štátny rozpočet štátu - čiže pre všetkých ale do súkromných vreciek politických a spoločensko finančných elít, ktoré tam daných politikov práve preto posadili. A čo živnostníci? Platia štátu minimálne dane, ale platia. A od štátu nedostanú absolútne nič a pre všetky banky sú rovnako nedôveryhodní ako bezdomovci.