Jdi na obsah Jdi na menu

Moc

18. 10. 2015

http://41.media.tumblr.com/01ccf9b36bf57664c75e30ece8379c1a/tumbMnoho filozofov vyjadrilo myšlienku, že skutočnosti či veci vo svojej podstate nie sú ani dobré ani zlé (iní hovoria skôr o dobre), záleží však na človeku, aký im dá význam a použitie. A tak atómová energia môže byť použitá na výrobu elektriny, ale aj na výrobu atómovej zbrane. To sa dotýka i banálnych vecí ako napr. varecha, ktorú dennodenne používame v kuchyni, ale môže byť použitá ako nástroj na bitie detí. Alebo skutočnosti ako moc či autorita.

Evanjelium dnešnej nedele nám predkladá uvažovanie nad mocou. Ešte lepšie nad rozdielom medzi mocou ako ho chápe Božie kráľovstvo a ako Svet. Pozadím tohto uvažovania je žiadosť dvoch učeníkov - Zabedejových synov: Jakuba a Jána - na ceste do Jeruzalema. Je to cesta, ktorá smeruje k tragickému zavŕšeniu, ktoré očakáva Ježiša v meste prorokov a mesiáša. Počas tejto púte, Ježiš informuje svojich učeníkov, že nastal čas: “Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a Syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom.” Kde “ho vysmejú, opľujú, zbičujú a zabijú, ale on po troch dňoch vstane z mŕtvych”. Toto v Dvanástich vyvolá túžby, ktoré sa prejavia tým, že pristupujú k nemu dvaja z nich a žiadajú od neho, aby “sedeli v jeho sláve jeden po pravici a druhý po ľavici”. Týmto pohybom a žiadosťou sa vzďaľujú od ostatných desiatich. Môžeme hovoriť o prvej schizme v Cirkvi, ktorej motívom bola ľudská túžba po moci.
Reakcia Ježiša začína otázkou: “Môžete piť kalich, ktorý ja pijem?” Piť kalich v hebrejskej tradícii znamenalo mať účasť na radostiach (napr. pri hostinách; Ž 23,5) ale aj na bolestiach (napr. pri prenasledovaní alebo hnevu; Jer 25,15-16). Ich odpoveď je jasná: “Môžeme.” Dokonca Ježiš potvrdzuje, že prejdú po tejto ceste. Ale ešte jedno je dôležité, navrátiť jednotu v láske tejto malej skupine učeníkov. Túžba po moci a sláve týchto dvoch vyvolá nevôľu v ostatných a prehĺbi ešte viac rozdelenie.
Ježiš ich všetkých znovu zvoláva a zjednocuje. Učí ich tomu, na akých základoch má byť postavené spoločenstvo učeníkov. Nie, ako to môžu vidieť v svetskom type ľudskej komunity, ktorá je postavená na dominancii jedného nad druhým. Jeho víziou je spoločenstvo rovných, v ktorom sa prejavuje láska vo vzájomnej službe. Nie vláda palicou, ale láska, ktorá ide ako prvá a ukazuje cestu v službe.

Taký drobný doplnok pre rodičov: Psychológia učí, že výchova palicou síce vedie k dočasnej poslušnosti, ale nevedie k zodpovednosti. Nehovoriac, že prináša negatívne následky v psychickom vývoji dieťaťa. Naopak rozvoj dieťaťa je postavený na pochvale. T.j. všímaní si a poznaní už vykonaných pozitívnych krokov. Je to ako hrať hru Teplo-zima. Kde “zima” môže byť prejavená nevšímavosťou či ignorovaním, a “teplo” záujmom, pochvalou či pohladením. Čo povedie dieťa ešte viac k vlastnej realizácii a rozvoji osobnosti v službe a prínose. Teda moc v službe a láske.

 

Mk 10,35-45: K Ježišovi pristúpili Zebedejovi synovia Jakub a Ján a hovorili mu: „Učiteľ, chceme, aby si nám splnil, o čo ťa poprosíme.“ On sa ich opýtal: „Čo chcete, aby som vám urobil?“ Oni mu povedali: „Daj, aby sme sedeli v tvojej sláve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici.“ Na to im Ježiš povedal: „Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý ja pijem? Alebo môžete byť pokrstení krstom, ktorým som ja krstený?“ Oni mu vraveli: „Môžeme.“ Ježiš im povedal: „Kalich, ktorý pijem ja, budete piť, aj krstom, ktorým som krstený ja, budete pokrstení. Ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo po ľavici nepatrí mne. To dostanú tí, ktorým je to pripravené.“ Keď to počuli ostatní desiati, začali sa mrzieť na Jakuba a Jána. Ježiš si ich zavolal a povedal im: „Viete, že tí, ktorých pokladajú za vládcov národov, panujú nad nimi a ich veľmoži majú nad nimi moc. Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých. Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář