Jdi na obsah Jdi na menu

Túžba po miestach

stolicky.jpgExistujú rôzne motivácie, ktoré nás privedú k našim rozhodnutia. Je dôležité, aby sme ich vedeli rozpoznať. Ony sú hnacím motorom nášho života, ktorý sa tak stáva aktívnym a uvedomelým. Realizujeme tak projekt, ktorý môžeme nazvať “stávanie sa opravdivým človekom”.

Ježiš je na ceste do Jeruzalema, ktorá ho približuje k najvyššej obete. Na tejto ceste zaznie požiadavka Zebedejových synov: “Učiteľ, … daj, aby sme sedeli v tvojej sláve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici.” Požiadavka, o ktorej Ježiš hovorí: "Neviete, čo žiadate.” Ale zároveň dodáva, že naplnenie tento požiadavky závisí od Otcovho rozhodnutia. Preto túžiť po týchto miesta je chvályhodné. Dôležitý je však motív našej túžby, od ktorého závisí jeho naplnenie.

Následné slová o "pití z kalicha" a “krste”, ale i “službe”, vyjavujú priestor, v ktorom každý učeník sa dostáva bližšie k naplneniu zverenej úlohy. Kde môže prežívať radosť z Božej prítomnosti a istotu v neočakávaných situáciách. Pretože sedieť po Ježišovej pravici a ľavici je pripravené pre tých, ktorí v každej situácii vedia ponúknuť to, čím sú. A svojou kreativitou vedia slúžiť. Teda motiváciou života sa nestáva získanie miest v Božom kráľovstve, ale naplnenie povolania byť človekom a učeníkom, ktoré umožňuje tieto miesta obsadiť.

 

Mk 10,35-45: K Ježišovi pristúpili Zebedejovi synovia Jakub a Ján a hovorili mu: „Učiteľ, chceme, aby si nám splnil, o čo ťa poprosíme.“ On sa ich opýtal: „Čo chcete, aby som vám urobil?“ Oni mu povedali: „Daj, aby sme sedeli v tvojej sláve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici.“ Na to im Ježiš povedal: „Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý ja pijem? Alebo môžete byť pokrstení krstom, ktorým som ja krstený?“ Oni mu vraveli: „Môžeme.“ Ježiš im povedal: „Kalich, ktorý pijem ja, budete piť, aj krstom, ktorým som krstený ja, budete pokrstení. Ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo po ľavici nepatrí mne. To dostanú tí, ktorým je to pripravené.“ Keď to počuli ostatní desiati, začali sa mrzieť na Jakuba a Jána. Ježiš si ich zavolal a povedal im: „Viete, že tí, ktorých pokladajú za vládcov národov, panujú nad nimi a ich veľmoži majú nad nimi moc. Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých. Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář