Jdi na obsah Jdi na menu

Konverzia srdca

4. 12. 2016

obrateniesrdca.jpgSte spokojní so svojím životom? S tým, ako prežívate vlastnú každodennosť? S kvalitou našich vzťahov a postojov k iným? Myslím, že len povrchný človek na tieto otázky odpovie kladne a bez akejkoľvek výhrady. Stále je aktuálne pozvanie k niektorým zmenám a vylepšeniam. Úlohou tohto zamyslenia nie je dať vám presný návod na realizáciu, ale pozvať k zamysleniu. Totiž každý z nás má vlastnú históriu a originálny spôsob života, musí nájsť aj vlastný spôsob osobnej zmeny. K tomu je potrebné vstúpiť do seba samého, pouvažovať nad vlastnou osobou a poznať samého seba. Druhým krokom je upriamiť pozornosť na miesto, odkiaľ prichádza pozvanie k zmene a k obráteniu.

Práve dnešná nedeľa nám ponúka túto výzvu. Boh hľadá vždy osobnosti (prorokov) a posiela ich k ľuďom. Ich úlohou je pozvať ľudí k realizácii Jeho túžby vyjadrenej prorokom Izaiášom: “Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!” Počas Adventného obdobia to robí prostredníctvom Jána Krstiteľa: “Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.” Pokánie nie je plačom nad vlastnými hriechmi. Dokonca nemá slúžiť k jednoduchému osobnému rastu. Pokánie je aktívne formovanie vlastného vnútra a príprava na príchod ohláseného Božieho kráľovstva. Preto je potrebné vstúpiť do vlastného vnútra.

Často chápeme konverziu ako totálnu zmenu, obrat o 180 stupňov. Obrátenie je však prípravou, formáciou, tvarovanie vlastného srdca a mysle. Ide o každodennú činnosť, ktorá môže priniesť jedného dňa dobré ovocie konverzie. Človek sa stáva otvorenou knihou svedectva. Človek sa stáva opravdivým kvasom nového sveta. Kvasom, ktorého je potrebné máličko, ale prekvasí celok.

 

Mt 3,1-12: V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ a hlásal v judejskej púšti: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“ To o ňom povedal prorok Izaiáš: „Hlas volajúceho na púšti: ‚Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!‘“ Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Potravou mu boli kobylky a lesný med. Vtedy prichádzal k nemu Jeruzalem a celá Judea i celé okolie Jordánu. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán. Keď videl, že aj mnohí farizeji a saduceji prichádzajú k nemu na krst, povedal im: „Hadie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť budúcemu hnevu!? Prinášajte teda ovocie hodné pokánia! Nenazdávajte sa, že si môžete povedať: ‚Naším otcom je Abrahám!‘ – lebo vravím vám: Boh môže Abrahámovi vzbudiť deti aj z týchto kameňov. Sekera je už priložená na korene stromov. A každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Ja vás krstím vodou na pokánie, ale ten, čo príde po mne, je mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden nosiť mu obuv. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. V ruke má vejačku, vyčistí si humno, pšenicu si zhromaždí do sýpky, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář