Jdi na obsah Jdi na menu

Prorok

7. 12. 2014

http://www.acsss.it/sito/questa-e-la-vita/Jedná z charakteristických vlastností človeka (ale aj mnohých zvierat) je zvedavosť. Poznať nepoznané. Z pohľadu vedy to človeka vedie spoznávať mnohé zákutia sveta a života na ňom. Z pohľadu filozofie to vedie k rozriešeniu mnohých “hlavolamov”, ktoré sa dotýkajú bytia a jeho zdôvodnenia. Z pohľadu náboženstva je to spoznávanie toho, čo presahuje ľudské myslenie a ľudské bytie, s ktorým napriek tejto vzdialenosti má človek kontakt a vzťah. Zaujímavé je, že všetky tieto tri oblasti si dávajú jednú “kurióznu” otázku: Ako je to s budúcnosťou sveta? Otázku, ktorú niektorí omylom pripisujú, ako ich záujem, prorokom. Ale prorokom bola a je zverená omnoho dôležitejšia problematika, ako nezmyselné predpovedanie budúcnosti.

Dnešné evanjelium nám pripomína toto dôležité prorocké povolanie, ku ktorému Boh pozýva ľudí v každom čase. Hovorí nie len o Jánovi Krstiteľovi, ktorý je pozvaný pripraviť cestu Bohom poslanému Mesiášovi. Jeho úloha, ako aj úloha ostatných prorokov, bola vysvetľovať prítomnosť; pomáhať ľuďom pochopiť ich život z pohľadu viery; mať otvorené oči pre nové prichádzajúce skutočnosti a chápať ich zmysel a význam. Ich úlohou bolo aj bude pripomenúť človeku, že život nie je až taký zložitý, ako ho niekedy vníma, ak má poznanie jeho zmyslu.

Každý kresťan je povolaný stávať sa takýmto Božím prorokom v konkrétnych skutkoch a prejavoch, ktorý pomáha ľuďom dobrej vôle pripraviť cestu Bohu. Chápajúc život a prekonávajúc pokušenie, ktoré limituje ľudskú pozornosť, aby nebola zameraná len na moderné idoly: Ja, kariéra alebo peniaze, kresťan pomáha naplniť prázdnotu, ktorá vznikla v srdciach ľudí. Povzbudením pre nás môžu byť zástupy z evanjelia, ktoré počúvajú Jána. Ľudia túžia aj v dnešnej dobe počuť o tom, čo ich privedie v plnosti pravdy. Aj Vianoce môžu byť takouto príležitosťou. Pripravme sa na tohtoročné Vianoce, dajme im symboliku modlitby, poznania zmyslu pripomínajúcich a prežívajúcich udalostí. Staňme sa tak prorokmi, ktorí pripravujú cestu Pánovi.

 

Mk 1,1-8: Začiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho Syna. Prorok Izaiáš napísal: „Hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on ti pripraví cestu. Hlas volajúceho na púšti: ‚Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!‘“ Ján bol na púšti, krstil a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov. Prichádzala k nemu celá judejská krajina i všetci Jeruzalemčania. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán. Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Jedával kobylky a lesný med. A hlásal: „Po mne prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvi. Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť Duchom Svätým.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář