Jdi na obsah Jdi na menu

Božie pozvanie

9. 12. 2018

myslienky.jpgObdivujem výnimočných ľudí, ktorí využili svoje schopnosti. Možno boli na "správnom mieste”, v "správnom čase” a stretli “správnych ľudí” a tak v sebe prebudili tieto danosti. Niekedy si pomyslím, prečo ja som nebol v tom okamihu, na tom mieste a nestretol tých ľudí? Ale potom sa zasmejem sám v sebe nad hlúposťou takéhoto uvažovania. Pretože “správny čas” pre toho druhého nie je mojím “správnym čas”. “Správne miesto” pre toho druhého nie je mojím “správnym miestom”. A “správni ľudia” pre toho druhého nie sú “správni” pre mňa a pre môj život.

Pri čítaní evanjeliového úryvku Druhej adventnej nedele si môžeme uvedomiť túto pravdu v obraze Jána Krstiteľa. On sa stáva prototypom učeníka, ktorého si Boh pripravuje, aby pripravil cestu prichádzajúcemu Mesiášovi. Stáva sa opravdivým hlasom volajúceho na púšti. V okamihu, keď zaznieva nad ním “na púšti Boží hlas” ide a napĺňa vôľu Boha vyjadrenú slovami proroka Izaiáša: “Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!”

Každý človek má iný správny čas, správne miesto i správnych ľudí. Boh nám ich posiela, aby prebudil naše talenty. Aby sme boli pripravení ich prijať, je potrebné prežívať tú výzvu, s ktorou sme začali Advent: “Bdejte!” Teda, byť pripravený stretnúť prichádzajúceho Pána, aby sa naplnili slová proroka Izaiáša: "A každé telo uvidí Božiu spásu.”

 

Lk 3, 1-6: V pätnástom roku vlády cisára Tibéria, keď Poncius Pilát spravoval Judeu a Herodes bol tetrarchom v Galilei, jeho brat Filip tetrarchom v Itúrei a trachonitídskom kraji a Lyzaniáš tetrarchom v Abilíne, za veľkňazov Annáša a Kajfáša zaznel na púšti Boží hlas nad Jánom, synom Zachariáša. Chodil po celom okolí Jordána a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov, ako je napísané v knihe rečí proroka Izaiáša: „Hlas volajúceho na púšti: ‚Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky! Každá dolina sa vyplní a každý vrch a kopec zníži. Čo je krivé, bude priame, a čo je hrboľaté, bude cestou hladkou. A každé telo uvidí Božiu spásu.‘“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář