Jdi na obsah Jdi na menu

Život

6. 11. 2016

https://media.licdn.com/mpr/mpr/shrinknp_800_800/AAEAAQAAAAAAAAKKaždý človek - chtiac nechtiac - je vo svojom živote postavený pred veľmi dôležitú otázku. Odpoveď na ňu, poznačuje každodenné myšlienky, rozhodnutia, konanie i celé životné smerovanie. Iste už tušíte, že tou otázkou je: Aký je zmysel môjho života? Mnohí majú strach postaviť sa zoči-voči tejto otázke. Pamätám sa na istého mladíka, ktorý mi počas hodín náboženstva povedal: ”Profesor, nedávate nám otázky, ktoré nám nedávajú spať!” Bolo by tragikomické, keby nám raz na náš náhrobný kameň museli napísať: “Tu leží človek, ktorý nevedel, prečo prežil 70, 80, 90 rokov na tomto svete.” Hovoríme o perspektíve života - niečo, čo poznačuje náš spôsob života a konanie.

Jeden z najsilnejších aspektov kresťanského života je viera v posmrtný život, v zmŕtvychvstanie. Ona totiž vysvetľuje: Kto je človek?, a: Aký je jeho cieľ? Ježiš v úryvku dnešného evanjelia, vychádzajúc z otázky niektorých saducejov o posmrtnom živote, ponúka určitú odpoveď. Jeho slová: “Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých, lebo pre neho všetci žijú.”, predstavujú Boha, ktorý si volí život človeka a rozhodol sa spolu s ním vytvárať dejiny. Teda, človek žije na tejto zemi iba preto, lebo ho niekto miloval a niekto po ňom túžil. A každý kto miluje a túži po dobre, nemôže chcieť smrť. Ježiš nám tak odhaľuje, v čom spočíva zdroj každého života, ktorý je Bohom darovaný: je to jeho láska.

Človek, ktorý uveril v Ježiša Krista, je tak pozvaný prežívať nádej, že život nie je možné definitívne eliminovať skrze smrť. Naopak, “uznaní za hodných tamtoho veku a zmŕtvychvstania”, učeníci môžu prežívať večnosť. Ježiš nevysvetľuje, ako bude vyzerať život po smrti. Môžeme si dať však istí, že to nebude obyčajné zopakovanie pozemského života. Podstatnejšie je, že vedomie večnosti mení náš postoj k prítomnosti. Aspekt večnosti vnesie do našich jednoduchých odpovedí na otázku o zmysle nášho života štipku irónie. Veď, čo znamená dobrá škola, super zamestnanie, tučné konto, veľký dom, pohodlný život v perspektíve večnosti? Cítite iróniu v našich časných túžbach?

 

Lk 20,27-38: K Ježišovi prišli niektorí saduceji, ktorí popierajú zmŕtvychvstanie, a pýtali sa ho: „Učiteľ, Mojžiš nám napísal, že ak niekomu zomrie brat, ktorý mal ženu, ale bol bezdetný, jeho brat si ju má vziať za manželku a splodiť svojmu bratovi potomka. Bolo teda sedem bratov. Prvý sa oženil a zomrel bezdetný. Vzal si ju druhý, potom aj tretí a takisto všetci siedmi. Ale nezanechali deti a pomreli. Napokon zomrela aj žena. Nuž ktorému z nich bude žena manželkou pri vzkriesení? Veď ju mali siedmi za manželku.“ Ježiš im povedal: „Synovia tohoto veku sa ženia a vydávajú. Ale tí, čo sú uznaní za hodných tamtoho veku a zmŕtvychvstania, už sa neženia, ani nevydávajú. Už ani umrieť nemôžu, lebo sú ako anjeli a sú Božími synmi, pretože sú synmi vzkriesenia. A že mŕtvi naozaj vstanú, naznačil aj Mojžiš v stati o kríku, keď nazýva ‚Pána Bohom Abraháma, Bohom Izáka a Bohom Jakuba‘. A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých, lebo pre neho všetci žijú.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Komentár

(Stanislav, 7. 11. 2016 9:34)

Otázka prečo tu je ľudstvo je jednou zo základných otázok kozmológie - ateizmus ani veda vychádzajúca z ateizmu na ňu nikdy nenájdu odpoveď.