Jdi na obsah Jdi na menu

Rôznorodosť

16. 11. 2014

Dnešná nedeľa nám ponúka moje obľúbené podobenstvo, ktoré bolo v pozadí celého môjho pôsobenia v Kňazskom seminári v Košiciach pri sprevádzaní budúcich kňazov na ceste ich formácie. Niektorí to pochopili, iní dúfam, že pochopia vo svojej kňazskej službe. Ono a spolu sním aj to o zakopanom poklade, ktorý nikoho neteší ani nikomu neslúži, môžu byť symbolom využitých alebo stratených príležitostí rásť a byť prínosom. Ale poďme k evanjelium.
http://piattaformainfanzia.org/senza-categoria/creativita-e-pensPredstavte si, že robíte poriadky na dvore alebo v dome-byte. V istom okamihu nájdete kus starého železa. Niekto by povedal: bezcenná vec, ktorá zavadzia. V zberných surovinách vám zaň dajú pár centov-eúr. Ale odneste tento kus železa ku kováčovi a ten dokáže z neho ukuť zábradlie, motyku či ozdobu. Hneď jeho cena stúpne. Vo fabrike, kde robia švajčiarske hodinky za niekoľko tisíc eúr, tento kus železa nadobudne omnoho vyššiu cenu. Cena tohto kusu železa závisí od toho, kto ho drží v ruke. Podobne je to aj s človekom, ktorý dostal dar - pre niekoho cenný, pre iného bežný a pre ďalšieho priam nechcený - dar života.

Podobenstvo o talentoch nám približuje pozadie tohto daru a jeho naplnenie. Vykresľuje to v udalosti druhého príchodu Ježiša a pozvaní zveľadiť dary, ktoré človek dostal. Je rozprávaním o troch skutočnostiach na ceste k naplneniu cieľa človeka:
Ad1) Prvou je, že každý človek je obdarovaný Bohom. Síce rôznymi darmi, ale nie je bez darov. Nikto z nás nemôže si lamentovať, že Boh na neho nemyslel. To povie len slepec, ktorý nechce vidieť tieto dary alebo človek, ktorý tieto dary vo svojom živote tieto dary prehajdákal. Tieto dary človeku majú pomôcť naplniť Božiu vôľu.
Ad2) Druhou je poznanie, že každý z ľudí má inú štartovaciu pozíciu, pretože každý má svoj originálny cieľ. Bolo by smiešne sa pozerať na svet, v ktorom by sme boli všetci rovnakí (všetci politici, všetci lekári, všetci kňazi, všetci učitelia… taký svet by sa istotne zrútil). Aj preto dostávame rozdielne dary, ktoré nám pomáhajú naplniť paradoxne rovnaký cieľ ale rozdielnym spôsobom: plniť Božiu vôľu.
Ad3) Treťou je záver podobenstva: Boh nebude merať ani počítať náš zisk, našu aktívnosť. Nebude žiadať od nás, aké aktívum sme priniesli pre svet, pretože to nezáviselo od nás, ale od talentov, ktoré sme prijali od Boha. Budú sa rátať vlastnosti ako vernosť, snaživosť a láska. Prečo tretí sluha je predstavený ako “zlý a lenivý”? Pretože mal mylnú predstavu o svojom pánovi, ktorý mal v neho dôveru, keď mu zveril časť svojho majetku. Prečo takto konal? Lebo ho nemiloval.

Boh očakáva od človeka radostnú odpoveď (pamätajme: svätosť je prežívanie radosti srdca). Snaha a aktívnosť prichádzajú z lásky a z pripravenosti podstúpiť aj riziko alebo popasovať sa s ťažkosťami spojenými so životom. Položme si otázku: Ak sa pozriem na kreativitu a originálnosť môjho konania, ktorým chcem naplniť Boží plán je v ňom prítomná láska?

Dovetok: Pre manželov - ak máte ešte trošku čas, pozrite si koľko málo stačí ku zachovaniu lásky v manželstve. A koľko málo stačí, aby sme svoje talenty naštartovali pre službu blížnemu:

 

Mt 25,14-30: Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: „Istý človek sa chystal na cestu. Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok: jednému dal päť talentov, druhému dva a ďalšiemu jeden, každému podľa jeho schopností, a odcestoval. Ten, čo dostal päť talentov, hneď šiel, obchodoval s nimi a získal ďalších päť. Podobne aj ten, čo dostal dva, získal ďalšie dva. Ale ten, čo dostal jeden, šiel, vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl. Po dlhom čase sa pán tých sluhov vrátil a začal s nimi účtovať. Predstúpil ten, čo dostal päť talentov, priniesol ďalších päť talentov a vravel: ‚Pane, päť talentov si mi odovzdal a hľa, ďalších päť som získal.‘ Jeho pán mu povedal: ‚Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.‘ Predstúpil ten, čo dostal dva talenty, a vravel: ‚Pane, dva talenty si mi odovzdal a hľa, získal som ďalšie dva.‘ Jeho pán mu povedal: ‚Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.‘ Predstúpil aj ten, čo dostal jeden talent, a hovoril: ‚Pane, viem, že si tvrdý človek: žneš, kde si nesial, a zbieraš, kde si nerozsýpal. Bál som sa, preto som išiel a ukryl tvoj talent v zemi. Hľa, tu máš, čo je tvoje.‘ Jeho pán mu povedal: ‚Zlý a lenivý sluha! Vedel si, že žnem, kde som nesial, a zbieram, kde som nerozsýpal? Mal si teda moje peniaze dať peňazomencom a ja by som si bol po návrate vybral, čo je moje, aj s úrokmi. Vezmite mu talent a dajte ho tomu, čo má desať talentov. Lebo každému, kto má, ešte sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. A neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.‘“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

komentár

(Matulay, 17. 11. 2014 8:34)

Talenty v tomto prípade nie sú peniaze, ale talenty ako schopnosti, a tie nám Boh dáva, aby sme ich používali pre seba a hlavne pre iných v našom okolí, čo súvisí s jeho kombináciami, ktorými otvára správne cesty pre naše životy. Ak tieto talenty zakopeme, škodíme sebe i ostatným.

Pieseň vo videu

(Dominik, 16. 11. 2014 13:57)

Pieseň vo videu môžete nájsť na stránke: http://be-japy.com/en/en/another-chance-song-lyrics/?noredirect=en_US
Je tam mp3 ale aj text s akordami...