Jdi na obsah Jdi na menu

Súd

23. 11. 2014

sud.jpgPred dvoma rokmi som navštívil Sixtínsku kaplnku vo Vatikáne, kde sa koná Konkláve. Na hlavnom priečelí tejto miestnosti je Michelangelov výjav Posledného súdu. Pri pohľade na Krista vo mne zostal pocit bázne. Ešte aj na tvárach zobrazených ľudí okolo Krista a Panny Márie je možné vnímať túto bázeň až strach pred Kristom, ktorý súdi. Tvorca tohto diela bol poznačený časom vtedajšej doby a času, ktorý vnímal “vážnosť” stretnutia s Bohom pri poslednom súde. Tridentský koncil, ktorý prebiehal v čase jeho tvorby, je obrazom tejto jasnosti, ktorá sa predierajúcou modernitou v 16. storočí vytráca zo života. Je postupne nahradená spochybňovaním všetkého, čo sa neskôr prejaví v ľahkovážnosti človeka voči podstatným prvkom a hodnotám života. Človek prestal brať vážne skutočnosť, o ktorej hovorí dnešné evanjelium: Posledný súd.

Dnešné evanjelium nám predkladá podobenstvo o kráľovi, ktorý oddeľuje ľudí, ako pastier oddeľuje ovce od capov. Táto skutočnosť bola každovečernou dôležitou úlohou práce každého pastiera. Totiž koza-cap nie je obdarovaná Bohom takou kožušinou ako ovca, preto nedokázali zniesť nocou prichádzajúce ochladenie v púšti ako ovce, kedy teplota klesala aj k bodu mrazu. Pastieri ich preto oddeľovali a umiestňovali do úzadia maštale alebo jaskyne, kde boli viac chránené pred chladom. Toto oddeľovanie je pozadím posledného súdu, kedy Kristus oddelí dobrých od zlých. V tomto oddelení môžeme vnímať dve podstatné novosti, ktoré nám toto Kristovo slovom ponúka:
Ad1) Prvou je charakteristika tých, ktorí sú považovaní za dobrých. Dobrí sú tí, ktorí počujú jeho výzvu k pozornosti voči úbohým, chudobným a prenasledovaným. Teda voči tým, ktorí si zaslúžia pozornosť spravodlivých. Nemýľme si ich veľmi jednoducho z hociktorým žobrajúcim človekom pred kostolom. Totiž tento núdzny môže byť aj tvoja manželka-manžel, deti, starý otec-mama. Ktorý ťa potrebuje vtedy, keď ty chceš pozerať futbalový zápas alebo sedieť za internetom.
Ad2) Druhou skutočnosťou je pohľad na týchto núdznych. Vnímať ich ako tých, ktorých je nekonečný Boh. Nie súcit alebo vypočítavosť ťa má viesť ku konaniu, ale láska. Boh nepotrebuje tvoj súcit, ale očakáva tvoj lásku. Boha môžeš stretnúť práve v núdznom. V človeku, ktorému práve teraz pomáhaš, ktorému práve teraz venuješ svoj čas a svoju pozornosť. Pozor: Kristus nerozlišuje núdznych na dobrých a zlých. V každom je prítomný On sám.

Preto nezabudnime na podstatnú vec: Viera má byť konkrétna, modlitba zhutňovať život aktívnosťou a slávenie Eucharistie pokračovať v priestore mimo kostola. V priestore svojho života: v mojej rodine, v mojej práci, v navštevovanej škole, v spoločenstve môžem prežívať spásu prichádzajúcu od Boha. Ak dokážem preniesť vieru z vnútra navonok, z diaľky nablízko. Ak objavím v tvári brata tvár Krista.

 

Mt 25,31-46: Ježiš povedal svojim učeníkom: „Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov. Ovce si postaví sprava a capov zľava. Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: ‚Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne.‘ Vtedy mu spravodliví povedia: ‚Pane, a kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe?‘ Kráľ im odpovie: ‚Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.‘ Potom povie aj tým, čo budú zľava: ‚Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom! Lebo som bol hladný, a nedali ste mi jesť; bol som smädný, a nedali ste mi piť; bol som pocestný, a nepritúlili ste ma; bol som nahý, a nepriodeli ste ma; bol som chorý a vo väzení, a nenavštívili ste ma.‘ Vtedy mu aj oni povedia: ‚Pane, a kedy sme ťa videli hladného alebo smädného, alebo ako pocestného, alebo nahého, alebo chorého, alebo vo väzení a neposlúžili sme ti?‘ Vtedy im on odpovie: ‚Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili.‘ A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do večného života.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář