Jdi na obsah Jdi na menu

Čo robiť?

16. 12. 2018

rozhodnutie.jpgKoľko vznešených a múdrych myšlienok sme počuli vo svojom živote. Ktoré nás pobádali k prelomeniu sterility života a vykročeniu k novému spôsobu. A predsa, mnoho z nich zostalo, ako pekná ale neaplikovateľná myšlienka v našej konkrétnosti. Z rôznych dôvodov (objektívnych či subjektívnych) sme ich nechali zapadnúť prachom.

V centre dnešného evanjelia je otázka, ktorú kladú Jánovi Krstiteľovi rôzne skupiny ľudí: “Učiteľ, čo máme robiť?” Jeho odpovede sú plné konkrétnosti a jednoduchosti. Máš dvojo, podeľ sa s tým, čo nemá. Konaj tak, ako ti bolo povedané. Buď spokojný s tým, čo ti bolo prisúdené. Tých odpovedí by mohlo byť omnoho viac.

Aplikácia týchto Jánových odpovedí znamená realizáciu života, ktorý je prejavom vnútorného rozhodnutia očakávať Pána. A k tomu sú potrebné dve veci: podeliť sa s tým, čím sme a čo máme; a nevyžadovať viac, ako nám bolo určené. Dva dôležité rozmery k tomu, aby sme nastúpili na cestu nového života. Aby sme mohli prijať toho, ktorý “bude krstiť Duchom Svätým a ohňom”. Prajem nám všetkým, aby nasledujúci týždeň sa stal pre nás časom, v ktorom naplno aplikujeme tieto dve výzvy v našej konkrétnosti.

 

Lk 3,10-18: Zástupy sa pýtali Jána: „Čo teda máme robiť?“ On im odpovedal: „Kto má dvoje šiat, nech dá tomu, čo nemá nijaké, a kto má jedlo, nech urobí podobne!“ Aj mýtnici prišli, aby sa dali pokrstiť, a hovorili mu: „Učiteľ, čo máme robiť?“ On im povedal: „Nevymáhajte viac, ako vám určili!“ Pýtali sa ho aj vojaci: „A čo máme robiť my?“ Vravel im: „Nikoho netrápte, nikomu nekrivdite a buďte spokojní so svojím žoldom!“ Ľud žil v očakávaní a všetci si o Jánovi v duchu mysleli, že azda on je Mesiáš. Ale Ján dal odpoveď všetkým: „Ja vás krstím vodou. No prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. V ruke má vejačku, aby si vyčistil humno a pšenicu zhromaždil do svojej sýpky, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni.“ A ešte všelijako ináč napomínal ľud a hlásal mu evanjelium.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Komentár

(Stanislav, 20. 12. 2018 13:38)

Podeliť sa s tým čo sme a máme,a nežiadať viac ako sme dostali - obe požiadavky sú v trhovej spoločnosti absolútne neprijateľné.
Dokedy vydrží spoločnosť, ktorá stojí na zásadách, ktoré odporujú Božej vôli?