Jdi na obsah Jdi na menu

Jozefove uvažovanie

18. 12. 2016

http://imdoc.it/content/0/3/6/60366/3_diaporama_550.jpgStretnutie medzi nebom a zemou sa napĺňa. Hovoríme o naplnení Božej vernosti a milosrdenstva voči ľudstvu. Vy, ktorí naplno prežívate s trpezlivosťou Adventný čas (čas prípravy na stretnutie s Bohom) môžete ešte hlbšie vstúpiť do tohto tajomstva skrze uvažovanie nad jeho menom: "Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v preklade znamená: Boh s nami." Podobne ako Jozef, o ktorom Písmo hovorí ako o človeku spravodlivom, ktorý svojou poslušnosťou umožnil Bohu vstúpiť do ľudskej rodiny.

Počas tejto štvrtej adventnej nedele je práve Jozef, ktorý nás sprevádza na ceste k uchopenia tajomstva Narodenia Pána. V centre je jeho múdrosť a pripravenosť nadobudnutá uvažovaním nad všednosťou každodennosti ale i zvláštnosťou správneho rozhodnutia. Necháva si čas na uvažovanie. Niečo, čo by malo byť vybavenosťou každého človeka a kresťana. S tragédiou som počúval výzvu mnohých politikov: "Voľte s bruchom a nie s rozumom." Nechajte sa viesť vášňami a pocitmi, a dajte na bok rozvážnosť a rozum.

Jozef nám otvára inú cestu - uvažuje. A Boh nezostáva nemí. Vstupuje do priestoru Jozefovho uvažovania, aby mu zjavil význam udalostí. A Jozef s poslušnosťou prijíma Jeho Slovo. Všimnime si, že Jozef počas tohto zjavenia neprehovorí ani jedno slovo, načúva. Ticho a uvažovanie je ornou pôdou pre Božie Slovo a Jeho konanie. Ako povedal jeden múdry kňaz: Boh najväčšie veci robí v najväčšej tichosti.

 

Mt 1,17-24: S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť. Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.“ To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: „Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v preklade znamená: Boh s nami. Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář