Jdi na obsah Jdi na menu

Radikálne postoje

6. 3. 2016

http://architettomaster.com/wp-content/uploads/2015/01/ArchitettRadikálne postoje - zvlášť v medziľudských vzťahov a v politike - spôsobili v dejinách ľudstva mnoho plaču, utrpenia a dokonca i smrť miliónov nevinných životov. Ak sa na ne pozrieme zo širšej perspektívy, v konečnom dôsledku nič nepriniesli a nič nevyriešili, pretože sa predstavujú ako jednoduché odpovede na zložité problémy. Sú ako pozlátko (veď aj najväčší inkvizítori, radikálni reformátori či ideologickí pohlavári predstavovali svoje hnutia ako očistu od všetkej spoločenskej nespravodlivosti a špiny), v ktorom je zabalený spomínaný plač a bolesť. Iste môžu priniesť drobné pozitíva a svojím spôsobom vyriešiť drobné problémy, predsa, v širšom merítku spôsobia omnoho väčšie, ktoré poznačia ľudstvo na stáročia. Neviem si predstaviť vzťah manželov, životný priestor rodiny, na pracovisku či v škole bez vzájomného kompromisu. Predsa jestvuje priestor, v ktorom má radikálnosť svoje odôvodnenie. Je to priestor lásky a odpustenia.

Dnešné evanjelium ponúka asi najznámejšie podobenstvo, ktorým chce Ježiš predstaviť skutočnú tvár Boha-Otca. Ponúka obraz nekonečnej nežnosti a spoluúčasti na živote človeka. Obraz radikálnej lásky a milosrdenstva voči človeku, ktorý túži po šťastí. V pozadí je jednoduchý, častý a bolestný príbeh. Napriek tomu nesie v sebe radostný koniec. Jestvujú rôzne pohľady a interpretácie tohto podobenstva. Jedni sa zameriavajú na otca, iné na neposlušného syna a nechýbajú tie, ktoré si zasa berú na paškál staršieho sklamaného syna. Predsa len všetky tieto interpretácie nezabúdajú na pravú tvár Otca, ktorý je v centre pozornosti. Stretnutie s ním znamená vstúpiť do radosti a oslavy, ktorú pripravuje svojim vlastným deťom.

Všimnime si však vzdialenosť medzi Otcom a jeho dvoma synmi. Obaja v istom okamihu odchádzajú, vzďaľujú sa. Mladší do vzdialenej krajiny, kde premrhá zdedený majetok, stane sa chudobný a v pozícii obyčajného pastiera svín. Druhý zase odchádza na pole uzatvorený vo svojich myšlienkach a túžbach, ktoré má strach realizovať. V Otcovi však neustále žije túžba po stretnutí. Necháva slobodu vlastným synom, ale je pripravený s odvahou a túžbu zmazať túto vzdialenosť. Opúšťa svoje miesto (dôstojnosť otca) a vychádza von aby sa stretol - tak s mladším ako aj starším synom. Jedného objíma a druhého pozýva, aby objal svojho brata. Boh-Otec, ktorý je radikálny v prejavení svojej lásky. Ako hovorí sám Pavol: “… v Kristovi Boh zmieril svet so sebou a nepočítal ľuďom ich hriechy”. Preto: “ÁNO radikálnym postojom - ale len v láske a odpustení”. Prajem to celému Slovensku.

 

Lk 15,1-3.11-32: K Ježišovi sa približovali všetci mýtnici a hriešnici a počúvali ho. Farizeji a zákonníci šomrali: „Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi.“ Preto im povedal toto podobenstvo: „Istý človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi: ‚Otec, daj mi časť majetku, ktorá mi patrí.‘ A on im rozdelil majetok. O niekoľko dní si mladší syn všetko zobral, odcestoval do ďalekého kraja a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil. Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad a on začal trieť núdzu. Išiel teda a uchytil sa u istého obyvateľa tej krajiny a on ho poslal na svoje hospodárstvo svine pásť. I túžil nasýtiť sa aspoň strukmi, čo žrali svine, ale nik mu ich nedával. Vstúpil teda do seba a povedal si: ‚Koľko nádenníkov u môjho otca má chleba nazvyš, a ja tu hyniem od hladu. Vstanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu: Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojím synom. Prijmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov.‘ I vstal a šiel k svojmu otcovi. Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec, a bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vybozkával ho. Syn mu povedal: ‚Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojím synom.‘ Ale otec povedal svojim sluhom: ‚Rýchlo prineste najlepšie šaty a oblečte ho! Dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy! Priveďte vykŕmené teľa a zabite ho. Jedzme a veselo hodujme, lebo tento môj syn bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa.‘ A začali hodovať. Jeho starší syn bol práve na poli. Keď sa vracal a približoval sa k domu, počul hudbu a tanec. Zavolal si jedného zo sluhov a pýtal sa, čo sa deje. Ten mu povedal: ‚Prišiel tvoj brat a tvoj otec zabil vykŕmené teľa, lebo sa mu vrátil zdravý.‘ On sa však nahneval a nechcel vojsť. Vyšiel teda otec a začal ho prosiť. Ale on odpovedal otcovi: ‚Už toľko rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvoj príkaz, a mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, čo ti prehýril majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykŕmené teľa.‘ On mu na to povedal: ‚Syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo ja mám, je tvoje. Ale patrilo sa hodovať a radovať sa, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa.‘“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář