Jdi na obsah Jdi na menu

Úcta a vďačnosť

30. 12. 2016

http://www.familiam.org/pcpf/allegati/8431/Onorare_genitori_COVESú prekvapivé slová štvrtého prikázania z Desatora, ktoré môžeme čítať v Biblii: “Cti svojho otca a svoju matku, ako ti prikázal Pán, tvoj Boh, aby dni tvojho života dlho trvali a aby sa ti darilo na zemi, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh!” Pripomína nám, že dĺžka a šťastie života sú úzko späté s úctou k vlastným rodičom. Teda, náš život nezávisí ani tak od toho, či máme alebo nemáme zodpovedných rodičov, ale z nášho postoja k nim. Pamätanie na vlastné korene - ich ochrana a úcta - je základom životného víťazstva. V pozadí je uznanie daru, ktoré v živote dostávame. Ako to vyjadril istý filozof: “Úcta voči otcovi a matke znamená naučiť sa vďačnosti.”

Na sviatok Svätej rodiny nám Písmo ponúka dva modely otca. V Herodesovi a v Jozefovi. Herodes počúva hlas svojho strachu a pocit ohrozenia. Snaží sa ho prekonať násilím. Predstavuje sa ako človek, ktorý má “strach" zo straty. Totiž logika moci a strachu ho radikálne stavia proti logike dávania a vďačnosť. Naopak, Jozef počúva Boží hlas a je schopný chrániť Jeho dar. Predstavuje sa ako “múdry” človek, ktorý dôveruje v Božie prisľúbenia. V čase ohrozenia sa stáva schopný strážiť Máriu a dieťa.

Máme dva protikladné logiky, ktoré sú prítomné v naších rodinách, našich komunitách, našej Cirkvi. V napĺňaní prikázania “Cti otca svojho i matku” sa učíme “ctiť Božie zasľúbenia”. V pochopení a prijatí vďačnosti, ktorá prichádza skrze naše konkrétne rodiny, sme formovaní k schopnosti dávať. A ono je základom a bohatstvo každej pravej rodiny a spoločenstva.

Mt 2,13-15.19-23: Po odchode mudrcov sa Jozefovi vo sne zjavil Pánov anjel a povedal: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil.“ On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta. Tam zostal až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo, čo povedal Pán ústami proroka: „Z Egypta som povolal svojho syna.“ Po Herodesovej smrti sa Pánov anjel zjavil vo sne Jozefovi v Egypte a povedal mu: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku a choď do izraelskej krajiny. Tí, čo striehli na život dieťaťa, už pomreli.“ On vstal, vzal dieťa i jeho matku a vrátil sa do izraelskej krajiny. Ale keď sa dopočul, že v Judei kraľuje Archelaus namiesto svojho otca Herodesa, bál sa ta ísť. Varovaný vo sne, odobral sa do galilejského kraja. Keď ta prišiel, usadil sa v meste, ktoré sa volá Nazaret, aby sa splnilo, čo predpovedali proroci: „Budú ho volať Nazaretský.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář