Jdi na obsah Jdi na menu

Pravé stretnutie

29. 9. 2015

ociamneviditelne.pngZápadný svet od svojho zrodu bol upjatý na čistú experimentálnu vedu. Neustále hľadal vedecké zdôvodnenie všetkého. A často mu chýbal ten obyčajný úžas nad banálnosťou a jednoduchosťou, ktorý odlišuje svet dospelého človeka od sveta detí. Často zabúda, že nestačí pozorovať vecí a ľudí z vonku, aby ich správne pochopil. Je potrebné vstúpiť do vnútra, do ich podstaty. Spoznať to, čo je očiam neviditeľné, čo uši nepočujú a ruky nedokážu nahmatať.

Dnešné evanjelium nám prináša udalosť, ktorá sa odohráva v čase, keď si Ježiš vytvára užší okruh učeníkov-apoštolov, aby ho ako Rabbiho nasledovali a učili sa od neho. Niektorí zostávajú pri ňom a pozývajú ďalších. Jeden z nich je aj Ondrej, Šimonov brat. Náhodne či Božím riadením stretáva Natanaela, ktorého pozýva tiež na stretnutie. Ježiš hľadiac do vnútra človeka, pozná pravdu o prichádzajúcom Natanaelovi, aj bez toho, aby mu o ňom niekto niečo hovoril. “Odkiaľ ma poznáš?”, je jeho následná reakcia. Ježiš vysvetľuje: “Videl som ťa prv, ako ťa Filip zavolal, keď si bol pod figovníkom.”
V židovskej tradícii figovník má mnoho významov. Je stromom poznania šťastia a nešťastia. Na inom mieste symbolizuje štúdium zákona, ktoré prináša sladké ovocie (ako figovník). Ježiš ho tak vidí na mieste, kde sa študuje Písmo, ktoré pripravuje cestu Mesiášovi. Natanael následne rozpoznáva to, čo doteraz študoval: “Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela!” Jeho pohľad sa otvára za horizont poznania, ktoré prináša štúdium. Ten, ktorý prichádza zo stretnutia a z viery.

Boh pozýva k stretnutiu každého prostredníctvom poslov. Sú to Boží priatelia, ktorí človeku pripravujú cestu, aby nie len poznal ale aj prijal. Medzi týmito priateľmi vynikajú archanjeli Michal, Rafael a Gabriel. Ohlasovatelia, bojovníci a sprievodcovia na ceste. Vzývať ich, zanamená začleniť do našich plánov a riešení. Stávajúc sa “maličkým” podľa slov Krista a odlišným od “inteligentného” človeka 21. storočia. Teda: cítiš sa deprimovaný a zničený? Je tu prítomný Rafael - Boží liek! Cítiš sa zadlávený negativizmom a temnotou? Je tu prítomný Michael - Boží bojovník! Chceš poznať Božiu vôľu? Je to Gabriel - Boží posol!

 

Ďalšia úvaha na podobnú tému: Náhoda.

Jn 1,47-51: Keď Ježiš videl prichádzať Natanaela, povedal o ňom: „Toto je pravý Izraelita, v ktorom niet lesti.“ Natanael sa ho opýtal: „Odkiaľ ma poznáš?“ Ježiš mu vravel: „Videl som ťa prv, ako ťa Filip zavolal, keď si bol pod figovníkom.“ Natanael mu povedal: „Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela!“ Ježiš mu odvetil: „Veríš preto, že som ti povedal: Videl som ťa pod figovníkom? Uvidíš väčšie veci ako toto.“ Potom mu povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Uvidíte otvorené nebo a Božích anjelov vystupovať a zostupovať na Syna človeka.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář