Jdi na obsah Jdi na menu

Sila Slova

1. 1. 2017

http://3.bp.blogspot.com/-po54prD_HsA/TndS2pkOCTI/AAAAAAAAEVA/FKHoci slovo stratilo svoju hodnotu - takže všetko musí byť zapísané, zarchivované a overené - dnešný človek našiel uspokojenie v rozprávaní. Škoda, že pri tejto záľube sa rozptýli mnoho múdrych slov, silných myšlienok a podstatných príspevkov. Asi v tom spočíva tragédia a dôvod toho, že ľudské životy a vzťahy sa nemenia, nelepšia? So všetkým poznaním, ktoré máme, nám stále chýba pokoj, láska, solidarita. Aj dnešná slávnosť Bohorodičky a Božie slovo nám prináša ponuku - kde začať.

Cirkev, nám predostiera jednoduchý, ale bohatý príbeh z Lukášovho evanjelia. V pár riadkov prináša niekoľko scén, z ktorých tá druhá dáva zmysel dnešnej slávnosti. Čítame: “Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich." Po nadšenom vysvetľovaní pastierov predstavuje meditatívne ticho Márie. Matka Božia nevykazuje žiadne známky nadšenia. Počúvajme - mlčí a premýšľa - ukazuje nám spôsob, ako máme zaobchádzať s Božou prítomnosťou. Mária, ktorá v evanjeliách hovorí málo. Slová sa zdajú zbytočné. Niekedy, ako pri dedičnom hriechu, sa stávajú pokušením.

Táto udalosť, nie je jednoduchá narácia. Je tým, čo sv. Pavol zhrnie do slov: “Boh poslal svojho Syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo boli pod zákonom, a aby sme dostali adoptívne synovstvo.” A všetko sa rodí v tichu a v uvažovaní Márie. Postavenie človeka, ktorý je schopný prijímať a uchovávať Slovo vo svojom živote. Slovo nie je prázdne, pretože nemá obsah. Slovo stratilo hodnotu, pretože nie je vypočuté. Preto Vám prajem do tohto Nového roku 2017 schopnosť počúvania. Ona je základom pre vzťah s Bohom a bohatstvo medziľudských vzťahov v každodennom živote.

Lk 2,16-21: Pastieri sa poponáhľali do Betlehema a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati. A všetci, ktorí to počúvali, divili sa nad tým, čo im pastieri rozprávali. Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich. Pastieri sa potom vrátili a oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané. Po ôsmich dňoch, keď ho bolo treba obrezať, dali mu meno Ježiš, ktorým ho anjel nazval skôr, ako sa počal v živote matky.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář