Jdi na obsah Jdi na menu

19. 2. 2010

Liturgia slova 1. pôstnej nedeľa nám tradične predkladá rozprávanie O pokúšaní Ježiša na púšti diablom. Ono je tesne spojené s predchádzajúcim úryvkom o krste Ježiša. Spojujúcim článkom je pojem "Boží Syn". Ježiš, ktorý je pri krste Otcom prehláseným Božím Synom, trikrát odmieta prejaviť sa ako Syn Boha (ako Mesiáš podľa falošných mesiášskych predstáv). Tým ukazuje, čo znamená byť Božím Synom. Všimnime si, že diabol nepochybuje o tom, že Ježiš je Božím Synom (slovenský liturgický preklad nám ponúka vetu "ak si Boží Syn", asi lepší preklad by bol "pretože si Boží Syn"), ale skúša jeho oddanosť Otcovi. Jeho poslušnosť voči Bohu Otcovi je dôkazom toho, že ho miluje celým srdcom a celou vôľou. Odmietnutím "byť mesiášom podľa sveta" si stráži vernosť Bohu Otcovi.

Púšť je zaujímavým miestom. Miestom stretnutia človeka. Seba samého, s Bohom ale aj s pokušením. Ježiš zakúša tri základné pokušenia:

1. Premenenie kameňov v chlieb
ObrazekJežiš prežíva skúsenosť Izraelského národa na púšti, ktorí začína reptať proti Bohu. Nemajú čo jesť. Začínajú reptať z nedostatku viery. Ježišova viera vedie ho k víťazstvu nad pokušením. Uvedomuje si, že nevykonáva mesiášsku moc pre seba samého, ale v plnení Otcovej vôli. Neskôr sa prejaví na kríži.

2. Prijať kráľovstvo sveta.
Mojžiš pred svojou smrťou vystúpil na vrchol hory Nebo a odtiaľ pohliadol na zasľúbenú zem. Rabíni to vysvetľujú ako pohľad na celú zem. Pritom varuje ľud, aby sa nezastavil len nad bohatstvom Kanaánu. Diabol ponúka všetky kráľovstvá sveta. Paroduje Otcovu ponuku. Chce sa postaviť na miesto Boha, ako v rajskej záhrade. Ježiš však jasne prehlasuje, že tým prvým je a bude stále Boh.

3. Na veži chrámu: skúšanie Božej vernosti
Tretie pokušenie sa odohráva na svätom mieste - v Jeruzaleme, ktoré je miestom zvláštnej ochrany. Ježiš má vystaviť svoj život smrteľnému nebezpečenstvu, a tak donútiť Boha k záchrannému činu. Je pokúšaný, aby preceňoval svoju mesiášsku identitu. Diabol argumentu je vetou Sv. písma, Žalmu, ktorý hovorí o Božej ochrane VERNÉHO IZRAELITU.

Ježiš je príkladom prežitia pôstneho obdobia. Nepodlieha lacným a zvodným riešeniam, ale v "námahe" sa podriaďuje Božiemu hlasu a kráča po Otcovej ceste.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Komunikačná na dlane

(Daniela, 26. 2. 2012 7:40)

špecialne všeličko na vzdelanim!Pochvalený bud Ježiš Kristus!