Jdi na obsah Jdi na menu

Tešiť

13. 1. 2019

darseba.jpgBol som milo prekvapený, keď na prednáškach psychológie, profesorka viac krát zdôraznila dôležitosť pozitívneho prístupu vo výchove. Dokonca konštatujúc, že trest má síce výchovný charakter, ale krátkodobý a povrchný (napr. dieťa sa bude tak správať, aby sa vyhlo trestu a často len v prítomnosti trestajúcich rodičov). Povzbudzovať, tešiť a sprevádzať je najlepšou cestou výchovy, aj keď táto vyžaduje viac času a prítomnosti.

Dnešný úryvok z knihy proroka Izaiáša predstavuje prorokov sen: “Potešujte, potešujte môj ľud... Hovorte k srdcu Jeruzalema a volajte k nemu, že sa skončilo jeho otroctvo...” Pripravuje Izraelský národ na moment, keď sa zjaví Pánova sláva. Izaiáš sa tak stáva pravým visionárom, ktorý kričí až do srdca Jeruzalema.

Slová, ktoré prináša kniha proroka Izaiáša, v Novom zákone sú previazané s Jánom Krstiteľom. Evanjeliá ho vykresľujú ako nadšeného a charizmatického človeka. Jeho život a kázanie má ohromnú duchovnú i ľudskú múdrosť, nadšenie pre spravodlivosť a vnútornú slobodu. On je ten, ktorý naplno zjavuje Izaiášove proroctvo: “Hľa, váš Boh! Hľa, Pán, Boh, prichádza so všetkou mocou a jeho ruka bude vládnuť.”

 

Iz 40,1-5.9-11: Potešujte, potešujte môj ľud, vraví váš Boh. Hovorte k srdcu Jeruzalema a volajte k nemu, že sa skončilo jeho otroctvo a je odčinená jeho vina; veď dostal z ruky Pánovej dvojnásobok za každý svoj hriech. Hlas volajúceho: „Pripravte cestu Pánovi na púšti, vyrovnajte chodníky nášmu Bohu na pustatine! Každá dolina nech sa zdvihne a každý vrch i kopec zníži! Čo je krivé, nech je rovinou, a čo hrboľaté, nížinou. I zjaví sa Pánova sláva, a uvidí spoločne každé stvorenie, že prehovorili Pánove ústa.“ Vystúp na vysoký vrch, ty, čo hlásaš radostnú zvesť Sionu! Zodvihni mocne svoj hlas, ty, čo hlásaš radostnú zvesť Jeruzalemu! Zodvihni, neboj sa, povedz judejským mestám: „Hľa, váš Boh! Hľa, Pán, Boh, prichádza so všetkou mocou a jeho ruka bude vládnuť. Odmenu víťaza nesie so sebou a jeho trofeje idú pred ním. Ako pastier pasie svoju čriedu, do náručia berie baránky a kladie si ich do lona; starostlivo vedie ovce brezivé.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Izaias

(Renata , 13. 1. 2019 8:34)

Krásne slova asi ho začnem čítať