Jdi na obsah Jdi na menu

Voľba

17. 2. 2019

vyber.jpgProces dosahovania úspechu by som rozdelil (iste to bude nedokonalé) na tri etapy: 1. voľba z možností, 2. proces dosahovania, 3. dokončenie úlohy. Čo myslíte, ktorá z týchto troch etáp je najťažšia? Pre mňa je to často tá prvá: voľba z možností. Potom je to dokončenie začatého. A najľahšie je ten proces dosahovania, ktorý v sebe neustále prináša i čiastočné odmeny.

Dnešné evanjelium nám prináša Blahoslavenstvá. Na rozdiel od Matúšovho evanjelia, v ktorom Ježiš tieto slová hovorí na vrchu, v Lukášovom evanjeliu zaznievajú “na rovine” za prítomnosti “jeho učeníkov a veľkého množstva ľudu”. Tieto slová tak naberajú odlišnú teologickú hodnotu, ktorú sa evanjelista snaží vložiť do Ježišových slov.

Ak “vrch” je považvaný za výnimočné miesto zjavenia Boha a jeho Slova, Blahoslavenstvá v Matúšovej teológii naberajú “učiteľský” charakter. Naopak, “rovina” predstavuje priestor veľkých bojov, kde je nutné bojovať za pravdu a jej prijatie. Aj preto pridáva tie štyri “beda vám”. Každý kresťan je tak postavený pred voľbu, a v slobode je vyzvaný vybrať si cestu, ktorou pôjde. A vybrať si nie je ľahké! Každý deň sme tak postavení pred veľký boj: vybrať si alebo nie cestu Blahoslavenstiev.

 

Lk 6,17.20-26: Ježiš s Dvanástimi zostúpil dolu a zastal na rovine i veľký zástup jeho učeníkov a veľké množstvo ľudu z celej Judey i z Jeruzalema aj z týrskeho a sidonského pobrežia. On uprel oči na svojich učeníkov a hovoril: „Blahoslavení chudobní, lebo vaše je Božie kráľovstvo. Blahoslavení, ktorí teraz hladujete, lebo budete nasýtení. Blahoslavení, ktorí teraz plačete, lebo sa budete smiať. Blahoslavení budete, keď vás budú ľudia nenávidieť, keď vás vylúčia spomedzi seba, potupia a ako zlo zavrhnú vaše meno pre Syna človeka. Radujte sa v ten deň a jasajte, lebo máte veľkú odmenu v nebi! Veď to isté robili ich otcovia prorokom. Ale beda vám, boháči, lebo už máte svoju útechu! Beda vám, čo ste teraz nasýtení, lebo budete hladovať! Beda vám, čo sa teraz smejete, lebo budete žialiť a plakať! Beda, ak vás budú všetci ľudia chváliť, lebo to isté robili ich otcovia falošným prorokom!“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář