Jdi na obsah Jdi na menu

Večne prítomný

14. 5. 2015

http://artevizzari.altervista.org/QUADRI%20VIZZARI%20x%20SITO/inBolo by zaujímavé zisťovať, ako si ľudia predstavujú svet. Tieto predstavy by boli veľmi rôznorodé. Zároveň by prinášali informáciu o hodnotách, ktoré ľudia považujú za dôležité pre napredovanie spoločnosti. Silným nástrojom pre ľudí, aby pomenovali svoj pohľad na svet podľa Kultúrnej antropológie je metafora. Ona totiž vnáša svetlo pochopenia do rozmerov ľudskej skúsenosti, ktoré sú ťažko pochopiteľné a ťažko pomenovateľné.

Slávnosť Nanebovstúpenia Pána je moment (skutočnosť ale aj metafora), ktorý učeníkom pripomína neustálu prítomnosť Krista v ich živote. Kristus chce byť prítomný bez ohraničenia priestoru či času. Ak prebýva pri Otcovi je prístupný v každom momente a na každom čase. Jeho prítomnosť v živote učeníka je tak zárukou jeho milosti. Týmto sviatkom tak Kristova cirkev oslavuje rozmnoženie a rozšírenie jeho lásky.

Každý z veriacich tak môže povedať: Stretol som Krista. Toho istého Krista, ktorý kráčal zaprášenými nohami po zemi pred 2000 rokmi. Toho istého Krista, ktorého rozpoznala prvotná Cirkev hneď po jeho zmŕtvychvstaní. Teda Boha, ktorý dokonale pozná dejiny a bytie človeka. Nielen preto že je Stvoriteľ, ale pretože sa stal človekom.
Boha, ktorý pozná ľudskú skúsenosť, a ktorý človeka vykupuje a vyzdvihuje. Teda dáva mu novú úlohu. Vyzdvihuje ho ku službe pre Boýe kráľovstvo - kultivovať nie len pominuteľný svet ale večné Božie kráľovstvo. Aby svet spoznal Boha. A to skrze viditeľné znaky prítomnosti jeho moci: “vyháňanie zlých duchov, rozprávanie novými jazykmi, brať hady do rúk, jed nebude mať účinok, skrze vkladanie rúk uzdravovať”. Znaky, ktoré majú duchovný a symbolický význam:

  • V Ježišovom mene vyháňanie zlých duchov - Diabol je totiž ten, ktorý rozdeľuje, vytvára schizofréniu, oddeľuje od Boha a iných, oddeľuje nás od nášho skutočného “ja”. Evanjelium znovu prináša celistvosť človeka. Prináša obraz či model ľudskosti, ktorý odstraňuje kontradikciu. Preto prináša pravý vnútorný pokoj.
  • Budú hovoriť novými jazykmi - nie jazykom násilia, zisku všetkými možnými prostriedkami a skľúčenosti. Nový spôsob vyjadrovania, ktorý prinesie dohodu. Kde sa prekonajú všetky ideológie a kultúrne hranice. Slová evanjelia, ktoré zmenia význam mnohých nepríjemných situácií.
  • Budú brať do rúk hadov - nebude viac strach z druhého, nebude to pohľad na nepriateľa, pretože budú vedieť, že v blížnom prebýva Boh. Blížny nie je môj nepriate, proti ktorému musím bojovať. Je to nový postoj prijatia v duchu nádeje.
  • Vypiť jed, ktorý nemá viac moc uškodiť - život v priestore infikovanom jedom nenávisti a zloby viac nemôže poškodiť. Život v spoločenstve, každodenná modlitba, zdravá myšlienka pomáhajú kresťanovi nestratiť vieru aj v súčasnej mentalite negativizmu a pesimizmu.
  • Vkladanie rúk, aby chorí ozdraveli - pre učeníkov prvým darom je Duch, ktorý uzdravuje vnútro človeka. Robí ho slobodným a vykúpeným. Stretnutie s Božím slovom prináša znovuobjavenie pravého života. Koľko stratených životov našlo v evanjeliu nový dych?

Nanebovstúpením Pána tak pre Cirkev začína nová etapa dôvery v Božiu prítomnosť v každom prejave spoločenstva a jednotlivcov. V aktivite kňaza i katechistu, rodiča či dieťaťa, blížneho i vzdialeného, v každom i tom nedokonalom prejave Božej blízkosti.

 

Mk 16,15-20: Ježiš sa zjavil Jedenástim a povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený. A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, hady budú brať do rúk a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú.“ Keď im to Pán Ježiš povedal, vzatý bol do neba a zasadol po pravici Boha. Oni sa rozišli a všade kázali. Pán im pomáhal a ich slová potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Komentár

(Matulay, 14. 5. 2015 8:11)

Vysvetlenie je vynikajúce, nový jazyk, brať do ruky hadov a bez nebezpečenstva piť jed - teoreticky o tom je kresťanstvo a teda je to v možnostiach každého kresťana.